torsdag 18. august 2016

Salme 55

David lider i dagens kapittel - virkelig, og kjemper en stor kamp i tanker og sinn. De aller fleste som har levd en stund vil nok kjenne seg igjen i denne følelsen...

 2 Gud, lytt til min bønn,
        skjul deg ikke når jeg trygler og ber!
   
  3 Akt på meg og gi meg svar!
        Min bekymring gir meg ikke ro.
        Jeg er helt ifra meg


 5 Mitt hjerte skjelver i brystet,
        dødsangst kommer over meg.
   
  6 Frykt og beven fyller meg,
        og hele kroppen skjelver.
   
  7 Jeg tenkte: Hadde jeg vinger som duen,
        da fløy jeg bort og fant meg et bosted.
   
  8 Langt av gårde ville jeg rømme
        og holde til i ødemarken.


Jeg smiler litt gjenkjennende i den følelsen også - lysten til å rømme langt av sted når det stormer. Men det er sjelden noen god løsning. 

Grunnen til sin angst og uro beskriver han også. Dessverre kjenner nok mange igjen dette også...

  13 Det er ikke en fiende som håner meg
        – det kunne jeg nok tåle,
        ingen uvenn som ydmyker meg
        – da ville jeg gjemme meg for ham.
   
 14 Nei, det er du, min likemann,
        min gode venn og kjenning,
   
 15 – vi som hadde fortrolig samfunn
        og vandret i festtog til Guds hus.


David vet hvem han kan henvende seg til - en trofast Gud som forstår, og som hører når vi ber.

 23 Kast på Herren det som tynger deg,
        han vil sørge for deg!
        Han vil aldri i evighet
        la den rettferdige vakle.

onsdag 17. august 2016

Mark.14;32-72

Det første som gjorde inntrykk i dagens avsnitt i dette kapitlet, var da Jesus kom og fant disiplene sovende - og det i hans største kamp til nå... "de visste ikke hva de skulle svare ham" (v.40)  Hvem har ikke vært der...? Med dårlig samvittighet og ingen ord som kan forklare eller bortforklare? Det er ikke alt som er lett nei..  De sviktet i våkingen, men Jesus tok de likevel med seg videre. Det var til slutt de selv som rømte da det ble alt for tøft (v.50)

Det neste som gjorde inntrykk, var at alle overprestene prøvde å finne noe på Jesus som kunne dømme ham. men de fant ikke noe som helst (v.55) Han var 100% ren, og nettopp han skulle gi sitt liv for oss som var skyldig i MYE! Det ville ikke vært vanskelig å finne noe dømme meg for.

Tenk at de kunne hate en slik mann? Så mye at de kom med falske vitnesbyrd for å få ham dømt.

Og til slutt da, den gripende historien om Peter - den sterke mannen som holdt lenger enn de andre. Mannen med et stort mot, og en stor kjærlighet. Også han måtte gi tapt til slutt, i frykt. Og han sørger dypt over fallet (v.72)

tirsdag 16. august 2016

Jer 44

Jeremia fortsetter sine doms ord i dagens kapittel, og heller ikke denne gangen blir det godt mottatt. Ja, de sier rett ut at de ikke vil høre.
16 «Det ordet du har talt til oss i Herrens navn, vil vi ikke høre på.

 En annen ting som dukker opp, er hvor forskjellig man kan se ting... Jeremia forklarer at ulykken rammet fordi de holdt seg borte fra Gud. De selv mener at ulykken kom når de ikke tilba andre guder..(v.18) 
Folkets manglende tro til Gud, gjør vondt i Guds hjerte;
 21 Herren kom i hu de ofringene dere drev på med i byene i Juda og på gatene i Jerusalem, både dere og fedrene deres, kongene og stormennene deres og befolkningen i landet, og dette gikk Herren til hjertet.


Selv må jeg innrømme at det gjør vondt å lese, både om ulydigheten og om Guds både sorg og vrede.
Heldigvis finner jeg trøst i ordene som Jesaja skriver (kap 53)

 5 Men han ble såret for våre overtredelser
        og knust for våre misgjerninger.
        Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred,
        ved hans sår har vi fått legedom.
   
  6 Vi fór alle vill som sauer,
        vi vendte oss hver sin vei.
        Men skylden som vi alle hadde,
        lot Herren ramme ham.


lørdag 13. august 2016

Ord 14

Salomo fortsetter med sine kloke ord i dagens kapittel. Her er et utvalg som gjorde inntrykk denne gangen :-)

13 Selv når en ler, kan hjertet lide,
        og gleden ender ofte med sorg. 
Et sant, men også trist vers egentlig... Selv er jeg så velsignet at jeg ikke ville brukt ordet ofte. Men rett som det er skjer det i alle fall. Så for meg en klovn, som ofte blir nevnt i slike sammenhenger. Glede utenpå, men rett som det er... sorg på innsiden...

  26 Den som frykter Herren, har et sikkert vern,
        det er en tilflukt for hans (hennes) barn.

Yess - trøst og glede i disse ord!

   
 27 Frykt for Herren er en kilde til liv,
        en hjelp til å unngå dødens snarer.


 31 Den som er hard mot en stakkar, håner hans skaper,
        den som er mild mot de fattige, ærer Gud.

Nettopp - mye av vår tro handler om hvordan vi er mot hverandre!


torsdag 11. august 2016

1.Kong 20

Mer krigshistorie i dagens kapittel, og de tok Gud med på råd. Også motstanderne merket, og trodde på dette. Dvs - de trodde Israel hadde en fjellgud, som kanskje ikke var like sterk i dalen. Men der tok de feil :)

 28 Da kom gudsmannen fram for Israels konge og sa til ham: «Så sier Herren: Fordi arameerne har sagt at Herren bare er en fjellgud og ikke en gud i dalene, så vil jeg gi hele denne store flokken i din hånd, og dere skal sanne at jeg er Herren.»

 De tok med Gud på råd, men det var ikke alltid de fulgte rådene til punkt og prikke. Det fikk ofte alvorlige konsekvenser.

Profeten sa til ham: «Så sier Herren: Fordi du slapp fra deg den mannen som jeg hadde bannlyst, skal du bøte med livet istedenfor ham, og ditt folk istedenfor hans folk.» 43 Så drog Israels konge hjem. Mismodig og harm kom han til Samaria.

Så utrolig trist slutt på en sterk seier...


tirsdag 9. august 2016

3.Mos 13

Loven om hudsykdom, og loven om mugg på klær :) Det var prestens oppgave og avgjøre om det var sykt og/eller urent, og hva som da måtte gjøres, forteller dagens kapittel 

lørdag 6. august 2016

Ef. 4

"Kirkens enhet og de mange tjenester"
Bare overskriften i dagens kapittel gjør at jeg kjenner det i magen.... og kapitlet fortsetter med å sette tankene mine i sving.
Både til trøst og til formaning.

KIRKENS ENHET
Mange prøver å finne den, andre mener det er umulig.  Jeg vil gjerne be for den!

Trøsten og formaningene;

 1. Vær ydmyke (v.2)
 2. Ta dere ikketil rette
 3. Strekk dere langt så dere bærer over med hverandre i KJÆRLIGHET (fortsatt v.2)
 4. Legg vinn på å bevare Åndens enhet, i den fred som binder sammen                                             ETT LEGEME
             EN ÅND
             ETT HÅP
             EN HERRE
             EN TRO
             EN DÅP
             EN GUD
             ALLES FAR  (v.4-6)
 5. Vi har alle fått ulike oppgaver fra Gud, som sammen skal BYGGE Guds menighet i KJÆRLIGHET (v.16)
 6. Bli fornyet i sjel og sinn (v.23)
 7. Tal sant (v.25)
 8. Blir dere sinte, så synd ikke (v.26)
 9. Si bare det som er godt og som tjener til å bygge opp der det trengs (v.29)
 10. Vær gode mot hverandre, så dere tilgir hverandre slik Gud har tilgitt dere i Kristus. (v.32)
Mange gode råd der, fra Paulus.

torsdag 28. juli 2016

Jer 43

De ville ikke høre... De trodde ikke heller. Men Jeremia fortsetter like frimodig med å forkynne hva Gud har sagt :-D Tøff type!

Salme 54

David går til sin Gud med det som er vanskelig og viser i sin bønn hvem han har tillit til (v.6)

"Men se Gud er min hjelper. Det er Herren som holder meg oppe.

1.Kong.19

Jeg gjør store øyne når jeg leser om profeten Elia.  En historie som overgår ganske mye!

Etter det store miraklet ved alteret , og kampen som etterfulgte, så rømmer profeten inn i ørkenen. Først for å berge livet, men etter hvert med et ønske om å dø... Jeg blir så rørt over måten Gud møter ham på (v.6) En engel rører ved ham - uten spørsmål, uten bebreidelser "stå opp og spis" Og siden viser Gud seg i nok et mirakel (v.9) og fornyer kallet (v.13)

Den sterke profeten ble totalt motløs, men fikk ny styrke. Gud er god!