onsdag 26. april 2017

1.Tim 4

Timoteus er en ung mann, men av en virkelig bra kaliber :-D Han har fått et stort ansvar, og Paulus oppmuntrer ham i dagens kapittel.


 12 La ingen forakte deg fordi du er ung, men vær et forbilde for de troende i ord og gjerning, i kjærlighet, troskap og renhet. 13 Inntil jeg kommer, skal du særlig ta deg av skriftlesningen, forkynnelsen og undervisningen. 14 Forsøm ikke den nådegave som er i deg, den du fikk på grunnlag av profetiske ord, da de eldstes råd la sine hender på deg. 15 Ta deg av alt dette, lev i det, så alle kan se at du gjør fremskritt.
   
 16 Gi akt på deg selv og din gjerning som lærer. Fortsett med dette! For når du gjør det, skal du frelse både deg selv og dem som hører deg.


Her gjelder ikke janteloven som sier "du skal ikke tro at du er noe" Nei, du skal faktisk tro at du er noe, at at du kan noe :-D Gud har glad i deg, og har en oppgave for deg. Du er viktig. 

Jeg ble også oppmuntret av at skriftlesningen var viktig, og at vi har en nådegave i oss. En nåde gave :-)

tirsdag 25. april 2017

Esekiel 28

Dommen over Tyrus fortsetter i dagens kapittel. Også denne gangen styrkes tanken om at Gud ikke bare var vred på Tyrus. Han sørget over noe som lå hans hjerte nær. Som om han mister en skatt.

   Så sier Herren Gud:
        Du var fullkommenhetens segl,
        full av visdom og skjønnhet.
   
 13 Du bodde i Eden, Guds hage,
        og var dekket av alle slags edelstener:

 15 Fra den dagen du ble født,
        var du hel i din ferd,
        inntil det ble funnet urett hos deg.
   
 16 Din store handel førte med seg
        at du ble fylt av vold og begynte å synde.

 17 Din skjønnhet gjorde deg hovmodig,
        og fordi du var så strålende,
        forspilte du din visdom.Kapitlet avslutter med et løfte til Israel 
 25 Så sier Herren Gud: Når jeg samler israelittene fra de folkene de er spredt iblant, vil jeg åpenbare min hellighet blant dem for øynene på de andre folkene. De skal få bo i sitt land, det som jeg gav min tjener Jakob. 26 Ja, der skal de bo i trygghet, bygge hus og plante vingårder. De skal bo trygt, mens jeg holder dom over alle grannefolkene som forakter dem. Da skal de sanne at jeg er Herren deres Gud.

Hva kan jeg grunne på i dag? Tyrus hadde alt, og ble så trygg at han ikke trengte Gud. Ja, han så til og med på seg selv som en gud (innledningen av kapitlet) 
Vi hører jo om at det gjerne er gjennom kriser vi søker Gud mest. Men også når alt går bra og vi virkelig får det til - også da vil Gud være sammen med oss, og være vår Gud og far. 
HELE VEIEN - Herre, takk at jeg får være ditt barn, hele veien. Gjennom gleder og sorger, medgang og motgang. 

mandag 24. april 2017

Salme 76

En annerledes lovsang, det må man vel kunne si om dagens lovsang?

Jeg vet ikke når salmen ble skrevet, men det ser i alle fall ut til at salmisten har vært vitne til noen av Guds dommer. Han bøyer seg for en mektig Gud, samtidig som han ærlig innrømmer sin frykt.

 5 Strålende er du,
        herligere enn de eldgamle fjell.
   
  6 Modige menn ble plyndret,
        og de sovnet inn.
        Hendene sviktet hver stridsmann.
   
  7 For dine trusler, Jakobs Gud,
        sank hest og kriger i dvale.
   
  8 Deg må alle frykte, Gud.
        Hvem kan bli stående for ditt åsyn
        når du blir vred?
   
  9 Du kunngjør din dom fra himmelen.
        Jorden blir taus av frykt
   
 10 når Gud står opp for å dømme
        og frelse alle de arme på jorden. 
                                                      Sela


 Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal kommentere... Det er en del av Gud, og heldigvis ikke det hele. Av en eller annen grunn, dukket en gammel salme av Petter Dass opp i tankene mine 

Herre Gud, ditt dyre navn og ære 
over verden høyt i akt skal være,
 og alle sjele, de trette træle, 
alt som har mæle, de skal fortelle din ære. 

Gud er Gud, om alle land lå øde, 
Gud er Gud, om alle mann var døde. 
Om slekter svimler - blant stjernestimler 
i høye himler utallig vrimler Guds grøde. 

Høye hall og dype dal skal vike,
 jord og himmel falle skal tillike, 
hvert fjell, hver tinde skal brått forsvinne, 
men opp skal rinne, som solen skinne, Guds rike!

fredag 21. april 2017

1.Krøn 40

Dagens kapittel avslutter med Sauls historie. Sauls historie som startet så sterkt med Guds utvelgelse og kall, men som ender så trist.

  13 Slik døde Saul fordi han hadde vist troløshet mot Herren og ikke hadde holdt seg etter Herrens ord, og fordi han hadde rådspurt dødningeånder 14 istedenfor å søke råd hos Herren. Derfor lot Herren ham dø og lot kongedømmet gå over til David, Isais sønn.

Saul opplevde mye, og lot seg rive med av følelser - på godt og vondt.... Den sterke og vakre kongen som hadde alt. Tenker på hvordan han hvilte nøt det, da han hørte tonene til Davids harpe. Men hvordan han senere lot seg rive med av sjalusi og sinne...

Følelser.... ja, de er til både velsignelse og besvær. Ikke sant?
Av og til trenger jeg hjelp til både å sortere og bearbeide akkurat det. 

 6 Vær ikke bekymret for noe! Men la alt som ligger dere på hjertet, komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takk! 7 Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.  (filip. 4;6-7)

torsdag 20. april 2017

4.Mos 18

I dagens kapittel fortelles det om tjeneste og lønn for prester og levitter. En svært alvorlig tjeneste som ingen andre måtte komme nær.

 4 Sammen med deg skal de gjøre tjeneste i møteteltet, og utføre alt som skal gjøres der. Men ingen utenforstående må komme dere nær 5 når dere gjør tjeneste i helligdommen og ved alteret. Ellers kan vredesdommen komme over israelittene igjen.

Det har blitt nevnt før, og det var virkelig alvor. Det endte med døden for de som kom for nær, som ikke hadde lov til å komme dit (v.7 og 22)
Når jeg leste disse versene, så kom jeg til å tenke på det som hendte da Jesus døde. Dette forhenget som stengte denne helligdommen, som en beskyttelse - den revnet fra øverst til nedest (Matt. 27;51) Gud selv åpnet inngangen til det aller helligste - sin trone. I dag er alle velkommen inn. Og det beste av alt er at Gud selv har planlagt dette - en åpen vei til Ham.

  4 I Kristus har han utvalgt oss før verden ble skapt,
        så vi skulle stå hellige og feilfrie for hans ansikt.
   
  5 I kjærlighet har han,
        av sin egen frie vilje, forut bestemt oss til
        å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus,

(Ef.1;4-5)

JESUS, DEN STORE ØVERSTEPREST  (Heb.4)
14 Da vi nå har en stor øversteprest som har gått gjennom himlene, Jesus, Guds Sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen! 15 For vi har ikke en øversteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. 16 
La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, så vi kan få miskunn og finne nåde som gir hjelp i rette tid.
   onsdag 19. april 2017

Luk 10

Dagens kapittel har denne utfordringen som jeg faktisk syntes er litt vanskelig... men Jesus sa ikke at den skulle være lett heller...

 2 Han sa til dem:
        Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans.
  3 Gå av sted! Jeg sender dere som lam blant ulver.  


Det viktigste er hva vi har med oss. Inni oss. Det påvirker de som er rundt oss. 

5 Men når dere kommer inn i et hus, skal dere si: «Fred være med dette hjem!»  6 Om han som bor der, vil ta imot fred, skal freden dere kommer med, hvile over ham. 

Det skjedde store ting for disiplene, og de kom glade tilbake til Jesus og fortalte det, Da sa Jesus dette;
 20 Og likevel: Gled dere ikke over at åndene lyder dere, men gled dere over at dere har fått navnene skrevet i himmelen.» 

Og det er HER vårt hjerte skal være

V.25-36 forteller om den barmhjertige samaritan. Det var noen lovkyndige står det, som ville sette Jesus på prøve. Må jo smile litt da, av Jesus som provoserer tilbake med å bruke nettopp de lovkyndige i de dårlige rollene, og en samaritan som den gode. Han snudde bildet deres på hodet for virkelig å riste deres tankegang :-)

V.38-42 forteller den kjente historien om den stessende Marta og den rolige Maria. Hun som tok seg tid til "den gode del" - å lytte til Guds ord.

Jeg hørte et kor i kirken sist søndag som virkelig sang i hjertet
"Jesus, Jesus, livet for meg
  Jesus, Jesus, jeg elsker deg

Jesus, bare deg vil jeg gi ære
Framfor andre er du suveren
Jesus, jeg vil velge deg som Herre
Du skal alltid være nr 1

Jesus, Jesus, livet for meg
  Jesus, Jesus, jeg elsker deg

Jesus, du er Herre over døden
Ja du er en kraft for den som tror
Jesus, du er Herre over døden
Det er skapermakt i Dine Ord

Jesus, Jesus, livet for meg
  Jesus, Jesus, jeg elsker deg
tirsdag 18. april 2017

Esekiel 27

Det er litt andre toner hos Esekiel i dag, ikke den harde dommen, selv om det er et trist kapittel. Det er en sørgesang over Tyrus. Den åpner med all den rikdom og prakt Tyrus en gang hadde, dens stolthet og status blant mange andre. 

Tyrus, du har sagt om deg selv:
        «Min skjønnhet er fullkommen.»


Tyrus var stolt, og når vi leser videre om alt de hadde og gjorde, og hvordan andre så opp til dem - ja da kan jeg forstå deres stolthet. 

Men så mister de plutselig alt - og hva har de igjen da...?
25 Tarsis-skip var dine handelskaravaner.
        Du var fylt av varer og tungt lastet
        når du drog langt til havs.
   
 26 Dine rorskarer førte deg i mange farvann.
        Men så kommer stormen fra øst
        og knuser deg der ute på havet.


 34 Nå er du knust og sunket i havet,
        dine varer og hele ditt mannskap
        er gått til grunne med deg.Tidene kan fort snu. Det jeg har i dag - jeg kan miste det alt. Herre, jeg ber om at min tro må bli bevart, og at DU er min viktigste forankring i livet. Håpets Gud, som kan bygge opp igjen. Det er hos Deg jeg først og fremst må ha min trygghet.

mandag 17. april 2017

Fork 4

Dagens kapittel fortsetter å fundere over livet. Med ærlige, og antagelig også deprimerte øyne. En mann som har hatt alt, men som likevel innser at det ikke er ... nok :)

 6 Det er bedre å ha en håndfull
        og få leve i ro,
        enn å ha begge hendene fulle
        og streve og jage etter vind.


Og han har innsett at det verdifulle ikke kan måles i penger (v.8) og status (v.15-16). Det mest verdifulle vi har, er hverandre. Relasjonene våre.

9 Det er bedre å være to enn én;
        de får god lønn for sitt strev.
   
 10 For om de faller, kan den ene
        hjelpe den andre opp.
        Men stakkars den som er alene!
        Når han faller, har han ingen
        til å reise seg opp.
   
 11 Når to ligger sammen, blir de varme,
        men hvordan kan den enslige bli varm?
   
 12 Om noen vinner over den som er alene,
        vil to kunne stå seg mot ham.
        En tretvinnet tråd
        kan ikke så lett slites av.
 


Ordene brukes gjerne til parforhold, men den kan like gjerne brukes til relasjoner mellom venner og familie også.

Til slutt kommer et råd fra forkynneren;
Vær ikke for snar med munnen! 
17 Vokt din fot når du går til Guds hus!
        Det er bedre at du kommer dit for å høre
        enn at dårer bærer fram offer;
        for uvitende er de og gjør det onde.


Å høre Ordet, det er jo hva vi gjør her. Den gode del, som Jesus sa til Marta (Luk.10;42)

søndag 16. april 2017

1.Krøn 9

Etter at judeerne på grunn av sin utroskap var blitt bortført til Babylonia,  2 var det vanlige israelitter som først slo seg ned i byene og overtok deres eiendommer, og dessuten prester, levitter og tempeltjenere. 

Slik innledes det 9.kapittel i krønikerboken. Men så kommer det et oppmuntrende vers lenger ut i kapitlet;

 13 og deres brødre, overhoder for sine familier, ett tusen sju hundre og seksti i alt, menn som var dyktige til å gjøre tjeneste i Guds hus.
 22 Alle disse som var utvalgt til å holde vakt ved tersklene, var til sammen to hundre og tolv mann. De var innført i ættelistene etter de landsbyene de var fra. David og seeren Samuel hadde innsatt dem i tjenesten fordi de var pålitelige. 

Oppgavene blir beskrevet, og det var både store og små - men betydningsfulle uansett.

Herre, i dag ber jeg for din menighet. For alle som gjør store og små oppgaver. Velsigne dem du Herre! 


lørdag 15. april 2017

        Han ble såret for våre overtredelser
        og knust for våre misgjerninger.
        Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred,
        ved hans sår har vi fått legedom.

        Jesaja 53;5