torsdag 22. september 2016

Jer 48

Jeg har nevnt det ganske ofte nå... men velger likevel å si det igjen. Jeg føler virkelig med Jeremia (også her i dette kapitlet) i den oppgaven han har fått, i det kallet han så trofast står i. Det må ha kostet ham stort. Det tror jeg. Stå der å rope ut Herrens dommer over flere folkeslag. I dag er det Moab som får høre.
Jeg ser ham for meg der han står og roper. Må jo innrømme at han høres sint ut. Men det er jo ordene som gir den følelsen. Han kan like gjerne ha vært fortvilet. 

Selv Gud høres jo ofte sint ut i disse ordene, men også hos Gud merker vi at fortvilelsen blir uttrykt.

 31 Derfor jamrer jeg over Moab,
        skriker for hele Moabs skyld
        og sukker over mennene fra Kir-Heres.
   
 32 Jeg gråter mer over deg
        enn over Jaser, du vintre i Sibma.
        Dine ranker strakte seg ut mot sjøen,
        de nådde helt til Jaser.
        Over din frukthøst og vinhøst
        kommer det en som herjer.
   
 33 Gleden og jubelen er borte
        fra hager og marker i Moab.


Moab må bære konsekvensene for egne handlinger, der de vendte seg bort fra Gud og stolte fullt og fast på sine egne ressurser. Gud har likevel en drøm og gode ønsker for Moab.

 47 Men til sist, i dager som kommer,
        skal jeg vende lagnaden for Moab,
        lyder ordet fra Herren.

søndag 18. september 2016

Ord 16

 3 Overlat hele ditt verk til Herren,
        så skal dine planer lykkes.


Fikk meg til å tenke på ordene til kong David i salme 138

     8 Herren vil fullføre verket for meg.
        Herre, din miskunn varer evig.
        Hold ikke opp med det verk du gjør!

   20 Den som akter på ordet, finner lykke,
        sæl er den som stoler på Herren.


    24 Vennlige ord er som dryppende honning,
        søte for sjelen og sunne for kroppen.


    28 En renkesmed skaper strid,
        den som baktaler andre, skiller venn fra venn.

Det hender nok de fleste av oss, at vi snakker før vi har tenkt - eller rettere sagt, snakker mens vi tenker, uten å ha gjennomtenkt helt.... Å veie sine ord kan ha STOR betydning!

31 Grå hår er en fager krans,
        den vinnes på rettferds vei.

Bare å smile av den oppmuntringen da!

3.Mos 15

Loven om kjønnslig urenhet er tema i dagens kapittel. Loven forteller om viktige ritualer å forholde seg til. Og den har i alle fall en god funksjon i forhold til hygiene :-) Ikke så mye annet jeg kan legge tl her.

fredag 16. september 2016

Ef 6

Siste del av brevet til Efeserne i dag. Og oppfordringen er klar. 

Den starter med oppfordringen til vise respekt for øvrige myndigheter (om jeg skal prøve å summere det) 
 5 Dere slaver 
(kan jo lese meg inn i dette uten å se på meg selv som slave for myndighetene hihi) 
skal være lydige mot deres jordiske herrer, med frykt og respekt og av et oppriktig hjerte, likesom mot Kristus selv.  6 Vær ikke øyentjenere som bare vil gjøre mennesker til lags, men Kristi tjenere, som helhjertet gjør Guds vilje. 7 Gjør tjenesten med iver, som for Herren og ikke for mennesker. 

Også fortsetter det ta opp kampen i den åndelige verden, en kamp vi har all grunn til å klare om vi stoler på Ham som gjør oss sterk. 

Til slutt: Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft! 11 Ta på Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens lumske angrep. 12 For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. 13 Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. 14 Stå da klar med sannheten som belte om livet og med rettferd som brynje, 15 og ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir.16 Grip framfor alt troens skjold; med det kan dere slokke alle den ondes brennende piler. 17 Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. 18 Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be til enhver tid, i Ånden! Våk og hold ut i bønn for alle de hellige,

Den siste delen ble en påminnelse for meg. Virkelig viktig å be for alle de troende, for det er dessverre mye av både det som er godt og det som absolutt ikke er det.... De trenger virkelig at vi ber! Og tar nytte av det som Paulus beskriver her, med Guds fulle rustning.

onsdag 14. september 2016

Jer 47

Filistrene får sin dom i dagens kapittel.

Profeten har hatt mange dommer å proklamere, og nå er han selv opprørt.

   6 Å, du Herrens sverd,
        hvor lenge skal det vare
        før du faller til ro?
        Trekk deg tilbake i sliren
        og hold deg stille og rolig!
   
  7 Hvordan kan det falle til ro?


Jeg vet at da Jesus kom, så endret det alt. Men å forstå hele dette, klarer ikke jeg i alle fall. Jeg må bare velge å TRO. Tenk at EN mann kunne ta på seg hele verdens skyld?! Men så var det ikke hvilken som helst mann heller. Men en 100% ren og 100% guddommelig mann. 

fredag 9. september 2016

Salme 56

En nydelig salme! Den åpner med å fortelle at David har blitt tatt av filisterne. Han har all grunn til både å være redd dem og å frykte for livet. Han skjuler ikke at han er redd og fortvilet heller, men så skjuler han heller ikke at han har sin sterke tro på Gud. 

   9 Du har skrevet opp
        hvordan jeg flakket omkring;
        mine tårer har du samlet i din flaske.
        Står det ikke i din bok?
   
 10 Så skal mine fiender dra seg tilbake
        med det samme jeg roper.
        Det vet jeg, at Gud er med meg.


Må jo også ta fram at David gjorde mer enn å stole på Gud. Det var et gjensidig forhold, hvor David også elsket tilbake. 

  13 Mine løfter til deg må jeg innfri, Gud,
        jeg vil komme med takkoffer til deg.
   
 14 For du har berget mitt liv fra døden,
        og fridd min fot fra å snuble.
        Så kan jeg vandre for Guds åsyn i livets lys.

1.Kong 22

Et underlig kapittel egentlig. To konger går sammen og vil gå til strid mot den tredje kongen. De vil spørre profetene om råd og har samlet mange av dem. Men de unngikk profeten Mika. En av kongene (finner ikke navnet, annet enn at han blir kalt Israels-kongen) sa at han ikke likte Mika fordi han aldri hadde noe godt å si til ham... Den andre kongen mente at slik kunne ikke en konge si, og inviterte Mika.

Og budskapet han hadde var så underlig! Må leses egentlig (v.19-23 gjerne til 28)

At de alle kom med løgn tok jeg først som et tegn på at de ikke var ekte profeter. Men så var det Gud selv som hadde lagt løgnen i deres munn...

Det ser ut til å være en konsekvens Israels-kongen måtte bære for valgene han til nå hadde tatt. Han ville heller ikke nå ta imot Guds råd gjennom Mika. Det ble likevel som Gud hadde sagt.

torsdag 8. september 2016

Mark 15

Et sterkt kapittel i dag, med mye å hente

Det haglet med anklager mot Jesus, og som vi hørte i forrige kapittel, så var anklagene falske. Likevel er Jesus helt taus. Ikke ett ord for å forsvare seg selv...

Først tenkte jeg at dette var stort fordi han selv var REN. Men så kom jeg på at han nå bar all verdens synd på sine skuldre - for deg og meg. Det gjør det enda større!

Det neste som skjer, er at Pilatus velger sin popularitet framfor å stå for hva han egentlig mener... Han følger folkets krav, og den skyldige morderen Barabbas får bytte plass med den uskyldige Jesus.

Skulle vært spennende å høre et intervju med Barabbas! Hvordan gikk det med ham? Han som var dømt til døden, men som plutselig fikk leve pga Jesus.


Når jeg leser om alle disse som spottet Jesus, så er det også med undring. Tenk om de hadde visst?! Her er hva de så;
 29 De som gikk forbi, ristet på hodet og spottet ham: «Nå, du som river ned templet og bygger det opp igjen på tre dager! 30 Frels deg selv og stig ned av korset!» 31 På samme måte gjorde også overprestene og de skriftlærde narr av ham og sa til hverandre: «Andre har han frelst, men seg selv kan han ikke frelse!32 La nå Messias, Israels konge, stige ned av korset, så vi kan se og tro!» Også de som var korsfestet sammen med ham, hånte ham.

De ante ikke hva grunnen var til at han ikke frelste seg selv... Det er det fortsatt mange som ikke vet.
Herre, jeg ber spesielt for mine rundt meg, av venner og familie som ikke SER hvem du er, og hva du er. Som ikke ser din kjærlighet og lengsel etter dem. Jeg ber også for meg og andre som tror. Herre, hjelp oss så vi på en enda bedre måte kan gjøre at du syntes! Så de kan se deg!

 38 Og forhenget i templet revnet i to, fra øverst til nederst. 39 Da offiseren som stod rett foran ham, så hvorledes han utåndet, sa han: «Sannelig, denne mannen var Guds Sønn!»
At forhenget revnet fra øverst til nederst, og akkurat i templet er også et under jeg har hørt prekt over noen ganger. Gud åpnet veien helt fysisk også! Et forheng som visstnok er både stort og tykt.

Her var det også en som så Jesus.

En bok som gjorde inntrykk på meg allerede som tidlig tenåring, var "Jeg så ham død" av Lloyd C. DouglasRiktignok en roman fantasert rundt denne soldaten som oppdaget Jesus, men likevel sterk. Om Josef

  43 Josef fra Arimatea, en høyt aktet rådsherre, som selv ventet på Guds rike, våget seg da inn til Pilatus og bad om å få Jesu legeme. 

 Om Josef var en av de som fikk se hvem Jesus egentlig var, det vet jeg ikke. Men han var i alle fall blant de som hadde ventet og håpet! Jeg håper han var blant de 500 som ble vitne til Jesu oppstandelse :) At han fikk styrket sin tro.

Fikk lyst til å avslutte med Jesus bønn for oss. Hele Joh 17 er verdt å lese! Men jeg velger ut disse versene her;

 20 Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg. 21 Jeg ber at de alle må være ett, likesom du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. 22 Jeg har gitt dem den herlighet du har gitt meg, for at de skal være ett, likesom vi er ett: 23 jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da vil verden skjønne at du har sendt meg, og at du har elsket dem slik du har elsket meg. 

onsdag 7. september 2016

Jer 46

I dagens kapittel beskrives dommen mot Egypt. Landet som var så modig - ja overmodig, og skulle bli et verdensrike (i følge ettbinds bibelkommentaren fra Lunde) Jeg aner en litt ertende holdning i de første versene

3 Gjør skjold og verge i stand
        og rykk ut til strid!
   
  4 Sel på, stig til hest, dere ryttere,
        ta oppstilling med hjelm på hodet,
        gjør spydene blanke, ta brynjene på!
   
  5 Men hva er det jeg ser?
        Hvorfor viker de forskrekket tilbake?
        Deres krigere blir slått,
        de flykter uten å se seg om.
        Rundt omkring rår redsel,
        lyder ordet fra Herren.


Resten av kapitlet beskriver Guds dom, men også med håp for Israel.

 27 Frykt ikke, Jakob, min tjener,
        mist ikke motet, Israel!
        For jeg berger deg fra fjerne land,
        din ætt fra landet hvor den er i fangenskap.
        Jakob skal få ro igjen og leve trygt,
        og ingen skal skremme ham.
   
 28 Frykt ikke, Jakob, min tjener,
        for jeg er med deg, sier Herren.
        Jeg gjør ende på alle folkeslag
        som jeg har drevet deg bort til.
        Men deg gjør jeg ikke ende på.
        Jeg tukter deg bare med måte,
        men lar deg ikke helt slippe straff.


tirsdag 6. september 2016

Ord 15

Fra dagens ordspråk vil jeg trekke fram dette;  Ord som trekker fram smilebåndet og får meg til å nikke godkjennende. Har laget fet skrift av v.23 - jeg har alltid beundret de som hadde denne nådegaven; KUNNSKAPSORD. Å ha det rette ordet i rette tid som er til hjelp, trøst eller oppbyggelse til den som måtte trenge det akkurat da.

   16 Å eie lite og frykte Herren
        er bedre enn å ha stor rikdom og uro.
   
 17 En grønnsakrett med kjærlighet
        er bedre enn oksestek med hat.


 23 Mannen blir glad når hans munn kan svare.
        Hvor godt med et ord i rette tid!


 30 Lysende øyne skaper glade sinn,
        godt budskap gir marg i ben.


33 Frykten for Herren maner til visdom,
        forut for ære går ydmykhet.