tirsdag 12. desember 2017

2.Krøn 25

Det handler om kong Amasja i dagens kapittel

2 Amasja gjorde det som var rett i Herrens øyne, men ikke med hele sitt hjerte. 

Å være helhjertet - det kan faktisk være vanskelig på mange områder. Men uten å være helhjertet går det ikke an å gjøre ting 100% - om du skjønner hva jeg mener. Er det noe jeg virkelig ønsker, så er det å være helhjertet et must. Det gjelder også i våre relasjoner til hverandre, og ikke minst i forhold til Gud. 

Nå kunne det gått bra med Amasj, dersom den gode "halvdelen" av hjertet hadde blitt styrket og gjort ham mer helhjertet. En dessverre ble det omvendt. Hans tro på Gud svant helt bort til slutt, og han trodde mer på sin egen styrke og på gudebilder...(v.14)

Snart er det et nytt år, 2018. Herre jeg ber for året. Hvilke veier skal jeg gå i det nye året? Hva bør jeg virkelig være helthjerte i, og hva kan jeg la gå i dette nye året..?

Jeg ber for menigheten og alle hjertene der. Leg de hjerter som er såret, styrk de hjerter som er svake, tenn på ny de hjerter som trenger det! Jeg ser for meg en menighet med nye hjerter for det nye året. Helhjertet for deg Herre! Og for for våre medmennesker. Jeg vet at du også må jobbe med hjertet mitt... Å Herre, jeg vet at du kan! Esekiel 36 forteller;

26 Jeg (Herren) vil gi dere et nytt hjerte og la dere få en ny ånd inne i dere. Jeg vil ta steinhjertet ut av kroppen deres og gi dere et kjøtthjerte isteden. 27 Jeg lar dere få min Ånd inne i dere, og gjør det slik at dere følger mine forskrifter og tar vare på mine lover, så dere lever etter dem.

mandag 11. desember 2017

5.Mos 24

Moses fortsetter sin tale med lover og regler i dagens kapittel.Denne ganger er det tydelig omsorg som ligger i dem. 

"Vær skånsom og rettferdig" er overskriften i andre del av kapitlet. Det var spesielt her jeg merket omsorgen. 

6 Ingen må ta en håndkvern eller en kvernstein i pant, for da tar han pant i en manns liv.

12 Er det en mann som lider nød, skal du ikke legge deg til å sove i den kappen han har pantsatt. 13 La ham få pantet tilbake ved solnedgang, så han kan ligge i kappen sin. Da vil han velsigne deg, og du vil stå rettferdig for Herren din Gud.

19 Når du høster inn kornet på åkeren din og glemmer et kornband der, skal du ikke vende tilbake og hente det. Innflyttere, farløse og enker skal få det. Da vil Herren din Gud velsigne deg i alt ditt arbeid.
   
 20 Når du slår ned frukten av oliventreet, skal du ikke se over grenene en gang til. Det som er igjen, skal innflyttere, enker og farløse ha. 


Omsorg for andre er rett og slett dagens tema :-)

søndag 10. desember 2017

Joh 1;29-51

I dagens kapittel del møter Johannes Jesus, og han er overbevist om hvem han er;

33 Jeg visste heller ikke hvem han var, men han som sendte meg for å døpe med vann, sa til meg: Han du ser Ånden komme ned og bli over, han er det som døper med Den Hellige Ånd. 34 Og jeg har sett det, og dette er mitt vitnesbyrd: Han er Guds Sønn

Videre ser vi hvordan Jesus kaller de 12 disipler. Noen bare begynner og følge fordi de kjenner en lengsel etter det. Andre blir kalt at Jesus selv, andre igjen kommer fordi de har hørt om ham gjennom andre;

 45 Filip traff Natanael og sa til ham: «Vi har funnet ham som Moses har skrevet om i loven, og som også profetene har skrevet om: Det er Jesus fra Nasaret, Josefs sønn.»

Noen har sterk tro, andre er mer skeptiske. Likefullt ble de kalt :-D  

 46 «Kan det komme noe godt fra Nasaret?» sa Natanael. Filip svarte: «Kom og se!» 

KOM OG SE  

9 Smak og se at Herren er god,
        salig er den som søker tilflukt hos ham. (Salme 34)

lørdag 9. desember 2017

Hosea 11

Dagens kapittel viser tydelig Guds kjærlighet til Israel, til tross for deres frafall. Tidligere har vi sett en del av konsekvenser, og hørt om Guds vrede, men jeg har likevel ant at Gud elsket dem tross alt. I dag er det helt tydelig.

Da Israel var ung,
        fikk jeg ham kjær,
        jeg kalte min sønn fra Egypt.
   
  2 Men jo mer jeg ropte på folket,
        dess mer gikk de bort fra meg.
        De ofret til Ba’al-gudene,
        tente offerild for gudebilder,
   
  3 – enda jeg lærte Efraim å gå
        og tok dem på armene mine;
        men de skjønte ikke at jeg leget dem.
   
  4 Jeg drog dem med milde bånd,
        ja, med kjærlighetens tømmer.
        Jeg stelte med dem likesom bonden
        som løfter åket fra nakken;
        jeg bøyde meg ned og gav dem mat.


  8 Hvordan kan jeg oppgi deg, Efraim,
        og la deg fare, Israel?
        Hvordan oppgi deg som Adma,
        gjøre med deg som med Sebojim?
        Hjertet vender seg i meg,
        all min medlidenhet våkne
r.


Dette er vår Gud, til og med fra gamle testamentet! Jeg la også merke til ordene i v.3 De var i Guds omsorg, men de skjønte det ikke. Det tror jeg gjelder i dag også. At ikke alle forstår at de er i Guds omsorg. Ting de kanskje tror er bare tilfeldigheter kan faktisk være Guds omsorg. 

Det er en oppmuntring for meg, til å be for mine rundt meg, som ikke tror. Jeg ber om Guds omsorg for dem, og tror på at Gud virkelig elsker dem! Jeg ber om at de skal smake og kjenne at Gud er god, og ta ham imot i tro. Jeg ber også for meg, at jeg skal se muligheter og gripe dem. I mellomtiden vil jeg være stille og be - for HAN KAN.

fredag 8. desember 2017

Salme 99

Dagens salme er en lovsang til Gud. Det er en lovsang som rommer mye av det Gud har vist seg å være gjennom gamle testamentet. 

Han er konge, han er en de har stor respekt for, han er stor, han er en som tilgir, en som hører bønn, men også en som straffer (nå har Jesus tatt vår straff på seg)

Herren er konge, folkene bever;
        jorden skjelver for ham
        som troner over kjerubene.
   
  2 Stor er Herren på Sion,
        han er opphøyet over alle folk.
   
  3 De skal prise ditt navn,
        som er stort og vekker age.
        Hellig er Herren.


6 Moses og Aron var blant hans prester,
        Samuel blant dem som påkalte hans navn.
        De ropte til Herren, og han svarte;
   
  7 i en skystøtte talte han til dem.
        De holdt hans påbud og loven han gav dem.
   
  8 Herre, vår Gud, du gav dem svar.
        Du var for dem en Gud som tilgav,
        men også en Gud som straffet dem
        for det onde de gjorde.Gud er STOR. Han er mye mer enn jeg kan fatte og forstå. Likevel er han en som bryr seg om hvert enkelt menneske. En Gud som er sint og som straffer, er det en god gud? Om vi ser på hele bildet, hvordan Gud tok seg av dem og virkelig ønsket dem det beste, da er det ingen tvil om at han ER EN GOD GUD. Når vi leser fra Jesaja 53, en profeti om Jesus, da ser vi virkelig Guds kjærlighet til oss.

  4 Sannelig, våre sykdommer tok han på seg,
        og våre smerter bar han.
        Vi trodde han var blitt rammet,
        slått av Gud og plaget.
   
  5 Men han ble såret for våre overtredelser
        og knust for våre misgjerninger.
        Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred,
        ved hans sår har vi fått legedom.
   
  6 Vi fór alle vill som sauer,
        vi vendte oss hver sin vei.
        Men skylden som vi alle hadde,
        lot Herren ramme ham.


Herre, jeg forstår det ikke, men jeg hviler i troen på det du har gjort for meg. Jeg hviler i tillit til din kjærlighet og nåde, og jeg er så takknemlig for livet i deg!

torsdag 7. desember 2017

2.Krøn 24

Den forrige kongen (Akasja) vi leste om, var sterkt påvirket av sin mor. Dessverre ingen god mor... (Atalja)

Kongen i dagens kapittel, Joasj, var påvirket av en sterk og god prest. En prest som nærmest var som pappa for Joasj, siden han vokste opp hos ham. Denne presten gjorde kongen både besluttsom og tro mot Gud og templet. Og kongen fikk regjere i 40 år. Og presten døde gammel og mett av dage, 130 år gammel :-) Det er rørende å lese om hvordan denne presten sto på for både Gud og landet. Først reddet ham dem fra den onde Atalja, så tok han vare på den lille prinsen som da bare var ett år. Han oppforstret ham godt, og hjalp ham hele veien både som prins og som konge.

 12 Kongen og Jojada leverte pengene til dem som stod for arbeidet på Herrens hus. Og de leide steinhoggere og tømmermenn til å sette huset i stand og jernsmeder og kobbersmeder til å utbedre det. 

Men så skjer skjer det noe helt utrolig. Til tross for denne gode påvirkning kongen har fått i snart 40 år, så er det som om han kaster bort alt etter prestens død. Det viser seg at kongens stryke ikke lå hos Gud - men hos presten. Og når han ikke lenger levde, så hentet han styrke et annet sted. Et helt feil sted... 

17 Etter at Jojada var død, kom stormennene i Juda til kongen og kastet seg ned for ham. Og kongen hørte på dem. 

Det gjør nesten vondt å lese resultatet av dette. Kongen tar til og med livet av profeten Sakarja, sønn av Jojada. Selv forfatteren av krønikerboken virker sjokkert over dette og skriver;

22 Kong Joasj tenkte ikke på den godhet som hans far Jojada hadde vist mot ham, men drepte sønnen. 


Hva kan vi lære av dagens kapittel?
Jeg kom på et uttrykk jeg har hørt noen ganger "Man blir ikke hest av å stå i en stall" De har sammenlignet dette med at "man blir ikke frelst av å gå i en kirke"
Å tilhøre en menighet er ikke nok, dersom du ikke tar imot troens gave helt personlig. Du kan ikke leve på andres tro. Dette minner meg om lignelsen Jesus fortalte om de 10 jomfruer og deres oljelamper


Herre, i dag ber jeg for alle de som går i vår kirke. Aller mest ber jeg for de som bare er der, uten selv å ha et personlig forhold til deg. Du lengter etter dem alle! Jeg ber om at de må våkne og forstå at de trenger deg! Jeg ber for de som faktisk lengter etter deg, men som ikke helt forstår hvordan de skal gripe deg i tro. La Den Hellige Ånd overbevise dem, og vise dem hvem du er. La de få smake og kjenne at du er god!

9 Smak og se at Herren er god,
        salig er den som søker tilflukt hos ham.
(Salme 34)onsdag 6. desember 2017

5.Mos 23

Dagens moselov forteller om hvem som ikke har adgang til menigheten.... og den var streng. 
Kjenner meg jo takknemlig for at Paulus kom og underviste om den NYE pakt, der det ikke var forskjell på noen (Rom.3;21-31)

Neste avsnitt handler om renhet i leieren. Et kjempebra motto, men jeg må innrømme at jeg smiler av både regler og argumenter. Ikke fordi de tok feil (det var rett for dem) men fordi de virker så rart i min kultur. (v.9-14)

Den siste delen oppfordrer til å gjøre rett mot Gud og medmennesker. Smiler igjen av siste vers, men denne gang er det noe jeg kjenner igjen. Det er nesten som om bibelen sier det er greit å gå på epleslang.... (leeer)  

 24 Når du kommer inn i en annen manns vingård, kan du spise så mye druer du vil, til du blir mett. Men du må ikke sanke i spann. 25 Når du kommer inn på en annen manns åker, kan du plukke aks med hånden. Men sigd må du ikke bruke på annen manns korn.

Kom til å tenke på et barndomsminne - hele familien på to voksne og fire barn ble med når vi skulle kjøpe selvplukka jordbær. Oppfordringen fra mor var klar "Spis unger, det er nå det er gratis".... :-D


tirsdag 5. desember 2017

Heb 12

"Troens opphavsmann og fullender" er dagens overskrift, en oppmuntring til å se og lære av Jesus.

Kapitlet fortsetter med å undervise om at Gud oppdrar oss, og vi blir utfordret. 

4 I kampen mot synden har dere ennå ikke gjort slik motstand at det gjaldt livet.

Gud blir sammenlignet med en far som oppdrar sine barn. I omsorg for meg, vil han lære meg livet. 

 10 For fedrene tuktet oss bare en kort tid, slik de fant det for godt. Men han gjør det til vårt beste, for at vi skal få del i hans hellighet. 11 All tukt synes vel i øyeblikket å være mer til sorg enn til glede. Men siden gir den fred og rettferd som frukt hos dem som er blitt oppøvd ved den.
   
 12 Derfor, rett ut de slappe hender
        og styrk de vaklende knær!
   
 13 La føttene gå rett fram på veien, så det halte ikke går av ledd, men heller blir friskt igjen.
   
 14 Legg vinn på å leve i fred med alle og strev etter helliggjørelse, for uten helliggjørelse skal ingen se Herren. 


Kapitlet fortsetter så med en spennende sammenligning mellom Sinai og Sion;

18 Dere er ikke kommet til et fjell som en kan ta og føle på, med flammende ild, med skyer, mørke og storm, 19 med gjallende horn og med en røst som talte slik at de som hørte den, bad om å få slippe å høre mer. 20 For de kunne ikke tåle den befaling som ble gitt: «Om så et dyr kommer nær fjellet, skal det steines.» 21 Ja, så gruvekkende var synet at Moses sa: «Jeg skjelver av skrekk.» 22 Nei, dere er kommet til fjellet Sion, til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem, til ti tusener av engler, til en høytidssamling, 23 til menigheten av de førstefødte som er oppskrevet i himmelen. Dere er kommet til en dommer som er alles Gud, til åndene av de rettferdige som har nådd fullendelsen, 24 til Jesus, mellommannen for en ny pakt, og til det rensende blod som taler sterkere enn Abels blod.

Kapitlet avslutter med å fortelle at Gud er en fortærende ild. Det kan virke skremmende, så aboslutt. Men det forteller også om Guds styrke og besluttsomhet. 

Herre, i dag takker jeg for dette Sion fjellet! Jeg ber også for min egen styrke og besluttsomhet... Mine valg som ikke alltid er gode. Jeg kjenner igjen dette med å "ikke kjempe som om det gjaldt livet"  eller dette med "slappe hender og vaklende knær"  Takk for at frelsen er av nåde, og at vi kan elske deg fordi du elsket oss først. Takk for at du er en far som både gir, og som trofast blir. Du har noe å lære meg, noe å vise meg, noe å gi meg. Du er en far som elsker, og som utfordrer og som gir mening i livet. Du er en far med en god plan :-) 

mandag 4. desember 2017

Salme 98

Også dagens salme er en hyllest til kongenes Konge :-)

 6 La hyllingsrop lyde for Herren, som er konge,
        til klangen av trompeter og horn!


Den startet med oppfordringen "syng en ny sang for Herren" Nå er denne sangen flere tusen år gammel. Men vi kan hver dag synge en ny sang for Herren :-)

Det er også spennende å se hvordan salmisten tar med "hele jorden" i sangen. Og at skapelsen lovsynger Gud er det ingen tvil om.

  4 La hyllingsrop lyde for Herren, hele jorden!
        Bryt ut i jubel og lovsang!

 7 Havet og alt som er i det, skal bruse,
        jorden og de som bor på den.
   
  8 Elvene skal klappe i hendene,
        og fjellene skal juble i kor.
   
  9 De skal juble for Herren

søndag 3. desember 2017

2.Krøn 23

Atalja - dronningmoren som ble så alt for glad i makt - hun må betale for sine valg i dagens kapittel. Hennes valg hadde gjort henne ondskapsfull - hun skydde ingen midler for å beholde makta.

Heldigvis var det en som tok mot til seg og gjorde motstand (v.1) I denne situasjonen var det faktisk med livet som innsats.... Han må ha vært like dyktig som han var modig, for han klarte å få hele forsamlingen med seg;

I det sjuende året tok Jojada mot til seg og gjorde en avtale med noen av hundremannsførerne. Det var Asarja, sønn av Jeroham, Ismael, sønn av Johanan, Asarja, sønn av Obed, Ma’aseja, sønn av Adaja, og Elisjafat, sønn av Sikri.  2 De drog omkring i Juda og samlet levittene fra alle byene der i landet og Israels stammehøvdinger.
        Da de kom til Jerusalem,
  3 sluttet hele forsamlingen en pakt med kongen i Guds hus. Og Jojada sa til dem: «Denne kongssønnen skal være konge, slik som Herren har sagt om Davids sønner.  

Da Atalja oppdaget dette, ropte hun med all makt "Opprør, opprør" (v.14) Men denne gangen var hun alene - folket hadde funnet ny styrke og nytt mot. Og Atalje måtte møte konsekvensen for sine onde valg (v.15)


Gud har skapt oss til å kunne velge. Det er faktisk et stort privilegium. Men også en utfordring....  Hva vi velger, former oss. 
I blant kan det se ut som om vi ikke har noen valg. Virkelig!! Men selv da må vi ta noen valg. Gi opp eller kjempe? Velge å bite i det sure eplet... velge mellom to onder... ta et vanskelig og kanskje skremmende valg osv. 

Jojada tok faktisk et skremmende valg i en tid det kunne se ut som at han ikke hadde valg. Atalja hadde stor makt. Han tok en sjanse som kunne gått begge veier. Men han tok i det minste et godt valg. 

Hva var det som gjorde at Atalja tok de valgene hun gjorde?
Hva er det som gjør at vi velger ting som ikke er bra for oss? Å da tenker jeg ikke bare på slike store og alvorlige valg som Atalja gjorde. Jeg tenker på det som skjer i en helt vanlig hverdag, av stort og smått. 

Som f.eks. valg i forhold til helse.... Sofaen er så behagelig framfor å ta beina fatt og trene. Godisposen smaker så godt, alt for ofte. Valg som får konsekvenser for meg... (sukk)

Hva jeg velger å si eller gjøre blant mine medmennesker. 

Hva jeg velger å gjøre (eller la være å gjøre) for andre...

Herre, i dag ber jeg om hjelp til å velge det gode. Jeg kom på at det faktisk er en bønn jeg kan be med frimodighet. For Ordet selv oppmuntrer til meg i Fil 2;

 13 For det er Gud som virker i dere både å ville og å gjøre etter hans gode vilje.