onsdag 23. august 2017

2.Krøn 2

I dagens kapittel forbereder kong Salomo byggingen av Herrens tempel. Utrolig mange i arbeid! Og mange kunstnere. Folk som virkelig kunne sitt fag. For dette bygget skulle bli noe helt spesielt.

Salomos beskrivelse om at selv dette store mektige huset ikke ville være nok - den er nydelig. 

 5 Og det huset jeg vil bygge, skal være stort; for vår Gud er større enn alle guder.  6 Men hvem er i stand til å bygge et hus for ham? Himmelen, den høye himmel, rommer ham ikke. Og hvem er jeg? Kan jeg bygge noe hus for ham? Det måtte da være til å bære fram offer i.  
9 ...det huset jeg vil bygge, skal være stort og prektig 


Jeg sitter å undrer på hvor stor min Gud er - å da tenker jeg på hvilken størrelse jeg selv gir ham i mitt liv. Jeg er takknemlig, aller mest for hans trofasthet og kjærlighet. Men jeg merket at kong Salomos store beundring fikk meg til å smile. Jeg ville stemme i sammen med ham - men så begynte jeg å se på hva som skjer rundt meg. Er Gud stor og mektig her...?

Jeg kjenner en bønn inni meg. Bønnen profeten ba for sin tjener "Åpne guttens øyne så han SER" (2.Kong 6;17)
I åpenbaringen 3;18 sier Jesus at vi kan få salve til våre øyne så vi kan se. Lurer på hva der er et bilde på...?
Et vers jeg ofte siterer fra Efeserbrevet "Måtte han gi ditt hjertes øye lys"

Ja Gud - du er så mye større enn det jeg ser!! Heldigvis! Du ER den du ER. tirsdag 22. august 2017

Luk 19

Dagens kapittel starter med Sakkeus. En historie vi hører helt fra vi er små :-) Om mannen som var så liten, og som klatret opp i et tre for å se Jesus. 
Det står ikke så mye om ham egentlig, men siden jeg har hørt så ofte om ham, så har jeg fantasert litt også, på hvem han kunne være.
Kanskje han ble mobbet fordi han var liten av vekst...? Kanskje han ville hevde seg for å vise at han kunne være "stor"...? Han ble rik. Ikke bare rik, men svært rik (v.2) Men på bekostning av andre. Så han var nok rik og mektig - men ble ikke bedre likt enn før.... 
Å møte Jesus ble helomvending for Sakkeus. For Jesus så mer enn den lille mannen med kjeltinghjertet. Møtet med Jesus endret hele Sakkeus sin innstilling til livet. 

Hvilken påvirkning har jeg, i møte med andre....?

Så forteller Jesus lignelsen om pundene. Tre ulike menn som fikk pund de skulle forvalte. To av dem fikk fortjeneste og doblet beløpet. Mens den siste bare gjemte dem bort og fikk ingenting ut av den.... 

Hvordan forvalter jeg det jeg har fått...?

Så fortsetter kapitlet med inntoget i Jerusalem. Det er en sterk del, hvor ingenting er tilfeldig. Tenk at det hele var nøye planlagt av Gud, lang tid tilbake. 
 37 Da han nærmet seg skråningen ned fra Oljeberget, begynte hele disippelflokken i sin glede å prise Gud høylytt for alle de mektige gjerninger de hadde sett. De ropte:
   
 38 «Velsignet i Herrens navn
        være kongen, han som kommer!
        Fred i himmelen
        og ære i det høyeste!»
   
 39 Noen fariseere som var med i folkemengden, sa til ham: «Mester, tal dine disipler til rette!» 40 Men han svarte: «Jeg sier dere: Dersom de tier, skal steinene rope.»


Guds kjærlighet til menneskene - det var hele grunnen til det Jesus nå gjorde, og gikk i møte. Han lengter etter oss. Lengter etter de som er fortapt.
41 Da han kom nærmere og så byen, gråt han over den 42 og sa: «Om også du på denne dagen hadde forstått hva som tjener til fred! Men nå er det skjult for dine øyne.

Kom til å tenke på Paulus sin viktige bønn i Efeserbrevet "Måtte han gi ditt hjertes øye lys, så du SER" Jeg trenger det!

Siste del av kapitlet sier Jesus klart og tydelig hva han mener om disse som driver lure handel i templet. Han formelig tråkker dem på tærne.... 
Men Jesus er sterk - han får fram sitt budskap på tross av motstanden.

 47 Siden var han i templet hver dag og lærte folket. Overprestene og de skriftlærde og folkets ledende menn ville gjerne få ryddet ham av veien. 48 Men de fant ikke noen måte å gjøre det på, for mye folk holdt seg nær ham og hørte på ham.
mandag 21. august 2017

Esekiel 48

Siste kapittel i denne profet-boken inneholder mange mål og navn. Ikke så lett å kommentere ... er bare som det er. Men siste verset likte jeg :-D

 35 Byens omkrets skal være atten tusen alen. Heretter skal den ha navnet «Herren er der».


lørdag 19. august 2017

Høy 3

Sangen fortsetter - sangen om kjærlighet og forelskelse. Ikke noe lite tema det :-D 

 4 Men ikke før var jeg gått ifra dem,
        så fant jeg ham som jeg har kjær.
        Da tok jeg tak i ham og slapp ham ikke
        før jeg fikk ført ham til min mors hus,
        inn i rommet der hun fødte meg.
   
  5 Jeg bønnfaller dere, Jerusalems døtre,
        ved gasellene og hindene i marken:
        Vekk ikke kjærligheten!
        Egg den ikke før den selv vil!
 


Det hender i blant at kjærligheten er sterkere hos den ene enn hos den andre. Ja, det hender også at den ikke er gjengjeldt.... Kjærligheten kan være vakker og god - og den kan være vanskelig. 

Noen ganger trenger den tid til å modnes, andre ganger må vi bare godta at det er som det er...

Kong Salomo smeltet nok mange unge kvinners hjerter, og selv var han nok også betatt av mange av dem. Så ble det ikke bare en som ble hans kone heller ... hm. Nærmere 1000 faktisk. Det var tider det (leer)

  11 Jerusalems døtre, kom ut!
        Se på kong Salomo, Sions døtre!
        Se kronen som hans mor
        prydet ham med på bryllupsdagen,
        den dagen som gledet hans hjerte.

fredag 18. august 2017

2.Krøn 1

Salomo, sønn av David, styrket sitt kongedømme. Herren hans Gud var med ham og gjorde ham stor og mektig.

Slik starter dagens kapittel, starten på kong Salomos regjeringstid. Han samlet hele Israel og ofret til Gud. Når Gud spør Salomo om han ønsker, og Salomo svarer;
 10 Gi meg nå visdom og forstand, så jeg kan være fører og leder for dette folket. For hvem kan ellers styre dette folket ditt som er så stort?»

Gud ble glad da han ønsket dette, framfor rikdom, død over fiender eller et langt liv og velsignet Salomo med hele pakka :-D

Visdom er gull verdt - noe Salomo skriver mye om i ordspråkene sine. 

torsdag 17. august 2017

5.Mos 1

I dagens kapittel holder Moses en tale for folket. Det har gått 40 år, og det er like før de skal innta løfteslandet. Landet de egentlig skulle hatt for lenge siden, men den sjansen mistet de den gangen. Moses forteller om det som hendte da (fra vers 19) 

Det er en trist del av historien. De ble motløse av det de så, og trodde ikke på det de hørte (Guds løfte) Når de oppdager hva de mistet pga manglende tro, så prøver de likevel - men da var det for sent. "Gud hørte ikke deres bønn" stod det i v.45" Gjorde nesten vondt å lese. Jeg tror han hørte, men han svarte ikke etter deres forventninger. 

Jeg kan forstå deres reaksjon og fortvilelse. Gud sa de skulle innta landet, men de turte ikke. Derfor måtte de gå tilbake til ørkenen sa Gud. Når de likevel prøvde å innta landet, så var det jo noe Gud en gang hadde sagt de skulle gjøre.... Likevel var det ikke rett. Det var ikke lenger "rett tid" og de var heller ikke klare til å gjøre det. Hjerteinnstilling og holdning. 


 23 Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte,
        prøv meg og kjenn mine tanker.
   
 24 Se om jeg er på den onde vei,
        og led meg på evighetens vei. 

(Fra salme 139)

Kanskje en skremmende bønn?
Men vi ber den til vårt livs Gud - en Gud som vil vårt beste. Samme salme sier også;

 5 Bakfra og forfra omgir du meg,
        du har lagt din hånd på meg.
   
  6 Det er for underfullt til å skjønne,
        det er så høyt at jeg ikke kan fatte det.onsdag 16. august 2017

Filemon 1

Dagens kapittel er Filemons eneste :-) Jeg leste litt i bibelkommentaren først, som fortalte at dette var et brev som slaven Onesimus fikk med seg til sin herre Filemon. Onesumus hadde rømt og kommet til Paulus, og der funnet troen på Jesus. 

Måten Paulus skriver på er nydelig. Det viser tydelig hans syn på slaven; et elsket menneske!

 12 Når jeg nå sender ham tilbake til deg, er det som om jeg sender mitt eget hjerte. 

Hele brevet er verdt å lese. Kjærlighet og medmenneskelighet. 

tirsdag 15. august 2017

Esek 47

Et nydelig kapittel i dag, fra Esekiel, som forteller om Livets elv - en elv som har sitt utgangspunkt fra templet - fra Gud selv - og som utvider seg og gjør under der den renner. 

 6 Han sa til meg: «Menneske, har du sett det?» Så førte han meg til elvebredden og lot meg sitte der.  7 Da jeg snudde meg, så jeg en mengde trær på begge sider av elven.  8 Han sa til meg: «Dette vannet renner til bygdene i øst og ned i Jordan-dalen. Når det renner ut i sjøen, blir det salte vannet friskt.  9 Alle levende skapninger som det kryr av, skal få leve overalt hvor denne elven renner. Det skal bli en mengde fisk. For når dette vannet kommer dit, blir vannet i sjøen friskt, så alt kan leve der elven renner ut. 10 Fiskere skal stå langs sjøen fra En-Gedi til En-Eglajim, og der skal de tørke sine garn. Fisk av ulike slag skal finnes der og i slike mengder som i Storhavet. 11 Men myrene og sumpene skal ikke bli friske; av dem skal det utvinnes salt.
   
 12 På begge elvebreddene skal det vokse alle slags frukttrær. Løvet på dem skal ikke visne, og frukten skal ikke ta slutt. Hver måned skal de bære ny frukt; for vannet de får, strømmer ut fra helligdommen. Trærnes frukt skal tjene til føde og bladene til legedom.


Bibelkommentaren skriver bl.a. "Det er mest naturlig å se dette som et bilde på evangelieforkynnelsens virkning jfr Joh 4;14, 7;37-39"


mandag 14. august 2017

Salme 85

Godhet og sannhet skal møte hverandre - slik starter dagens salme, som er formet som en bønn. 
Den kan virke litt forvirrende, for først sier han
 2 Du har vist nåde mot landet ditt, Herre.
        Jakobs lagnad har du vendt.
   
  3 Du tok bort ditt folks skyld
        og tilgav alle deres synder. 
                                                      Sela

 4 All din harme tok du tilbake,
        din brennende vrede lot du fare.


og i neste sier han;

6 Vil du for alltid være harm på oss
        og la vreden vare fra slekt til slekt?
   
  7 Vil du ikke gi oss liv på ny,
        så ditt folk kan glede seg i deg?
   
  8 La oss få se din godhet, Herre,
        og gi oss din frelse!


Salmen er en bønn, og den starter med tro, fortsetter med å forme bønnen og avslutter med håp;

 10 Ja, hans frelse er nær
        for dem som frykter ham,
        hans herlighet skal bo i vårt land.
   
 11 Godhet og sannhet skal møte hverandre,
        rettferd og fred kysse hverandre.

lørdag 12. august 2017

1.Krøn 29

I dette siste kapittel av 1.Krønikene er det virkelig giverglede som står i fokus. Først fra kong David, og så også fra folket.

 3 Av kjærlighet til min Guds hus vil jeg også gi det jeg selv eier av gull og sølv, til bygningen, foruten alt jeg har samlet til det hellige hus,  4 tre tusen talenter gull, gull fra Ofir, og sju tusen talenter renset sølv til å kle veggene i templet med.  5 Så blir det gull og sølv til alt som skal være av gull og sølv, til all slags arbeid som kunstnerne skal utføre. Hvem er nå villig til å fylle sine hender med gaver og komme til Herren i dag?

  9 Folket gledet seg over deres gavmildhet. For helhjertet kom de med sine frivillige gaver til Herren. Også kong David var meget glad for det.


Virkelig giverglede. Jeg har noe å lære - det ser jeg. Jeg gir min faste del til kirken, og det er nok mer vane enn glede. Ikke så rart, når det er noe som bare er liksom. 

Det jeg tenker mer på i denne sammenheng, er å være mer raus - med glede. Våge å dele litt mer enn jeg gjør. Å da tenker jeg ikke bare tiende og kirke. Jeg tenker medmenneskelig. Det skal jeg tenke på i dag :-D

Og her er en viktig holdning midt oppi dette;
 13 Så takker vi deg nå, vår Gud, og priser ditt herlige navn.14 For hvem er vel jeg, og hva er mitt folk? Skulle vi være i stand til å gi slike frivillige gaver? Nei, alt kommer fra deg; vi gir det vi har fått av deg.

Jeg blir også rørt over Davids bønn, både for folket og ikke minst for sin sønn;
 18 Herre, du Abrahams, Isaks og Israels Gud, våre fedres Gud! La alltid ditt folk ha slike tanker i hjerte og sinn, og vend deres hjerte til deg! 19 Gi min sønn Salomo et helt hjerte, så han holder dine lover og bud og forskrifter, fullfører alt som skal gjøres, og reiser det prektige byggverket som jeg har gjort forberedelser til.