fredag 20. april 2018

Josva 13

Mens forrige kapittel i Josva bestod av mange navn på konger, så består dagens kapittel av mange navn på landeområder. Både de som er overvunnet og de som står igjen (som Gud nå ville gi dem til odel og eie v.6) Nå blir disse landeområdene delt mellom stammene av Israel. Bare Levis stamme er unntatt, for de skal arve Herren, Israels Gud (v,33) De hadde en helt spesiell oppgave i Israel.

En helt spesiell oppgave har også et ektepar jeg har lest om i dag. Fikk lyst til å dele det her, og la dette være dagens bønn. Gud, velsigne dem rikelig i den tjenesten de står; Miriam og Johnny og den lille som er underveis.

torsdag 19. april 2018

Åp 4

Et spennende kapittel i dag. Jeg syntes jeg har lært mer om Gud gjennom å lese det gamle testamentet. Flere sider ved Gud, og ikke alle har vært like lette å forstå.... Gud er stor, mektig, både streng og nådig, barmhjertig og hellig. Og dette siste ser vi så absolutt her, i det nye testamentets siste bok, åpenbaringen. 

Jeg må innrømme at det er lenge siden jeg har tenkt på Gud som i denne beskrivelsen. Tenk at dette er vår Gud, og at vi kjenner så liten del av hvem han er. Han er mer enn dette også! Visst er han STOR. Jeg velger å sitere nesten hele dette lille kapitlet med de store ordene. Dagens bønn blir en hyllest til Gud.

Og se, i himmelen stod en trone, og det satt en på tronen.  3 Han som satt der, var å se på som jaspis og karneol, og tronen var omgitt av en regnbue; den var som smaragd.  4 I en krets om tronen så jeg tjuefire andre troner, og på dem satt tjuefire eldste, kledd i hvite klær og med kranser av gull på hodet.  5 Fra tronen gikk det ut lyn og drønn og tordenbrak, og foran den flammet sju fakler, det er Guds sju ånder.  6 Framfor tronen var det likesom et glasshav, lik krystall. Og rundt tronen, midt på hver side, var det fire vesener, dekket med øyne foran og bak.
   
  7 Det første vesenet lignet en løve, det andre lignet en okse, det tredje hadde ansikt som et menneske, og det fjerde var lik en ørn i flukt.  8 Hvert av de fire vesener hadde seks vinger, og overalt hadde de øyne, både rundt om og under vingene. Natt og dag roper de uten stans:
        Hellig, hellig, hellig
        er Herren Gud, Den Allmektige,
        han som var og som er og som kommer.

   
  9 Hver gang de fire vesener priser og hyller og takker ham som sitter på tronen, han som lever i all evighet, 10 faller de tjuefire eldste ned for ham som sitter på tronen, og de tilber ham som lever i all evighet. De kaster sine kranser fram for tronen og roper:
   
 11 Verdig er du, vår Herre og Gud,
        til å motta all pris og ære og makt.
        For du har skapt alle ting,
        du ville det, og de ble til, skapt av deg.onsdag 18. april 2018

1.Joh 2

Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen synder, har vi en som taler vår sak hos Faderen, Jesus Kristus, Den Rettferdige.  2 Han er en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens.

Slik starter dagens kapittel, og fortsetter med at vi skal leve slik Jesus levde (v.6) Nåden er mer enn tilgivelse, det er en oppmuntring til å leve det livet Gud ønsker. Selv om Johannes sier vi skal følge budene (v.3) så er det ikke budene som frelser oss, det er bare JESUS. Budene er det som veileder oss, til det gode livet. 

Johannes snakker også om å ha det rette fokus;
 15 Elsk ikke verden, heller ikke det som er i verden! Den som elsker verden, har ikke kjærligheten til Faderen i seg. 16 For alt her i verden – sanselig begjær og øynenes lyst og hovmodig skryt på grunn av rikdom – det er ikke av Faderen, men av verden. 17 Og verden forgår med alt sitt begjær, men den som gjør Guds vilje, blir til evig tid.

Fra v.18-26 skriver Johannes om de siste tider, og at han er overbevist om at det er akkurat da. Tenk om han hadde visst at det skulle gå enda 2000 år til? Johannes viste til antikrist. Selv tenker jeg på hvordan vi mer og mer ødelegger jorden vi bor på, først og fremst gjennom forurensning, men også gjennom krig og økende kriminalitet... Hvor lenge kan det gå? Jeg er glad for at vi kan se mot en ny himmel og jord. Kjære Gud - hvordan kan jeg peke mer på Deg, og lede andre til akkurat dette? 

Johannes beskriver Den Hellige Ånd når han sier dette;
 27 Men dere har mottatt salving av ham; den blir i dere, og dere trenger ikke at noen lærer dere. For den lærer dere om alt og er sannferdig og uten løgn. Bli da i ham, slik hans salving har lært dere.

I dag ber jeg for meg selv, og alle troende. At vi skal være i stand til å høre Deg Herre, når du lærer oss og veileder oss. Du som kalte oss til menneskefiskere :-) Jeg syntes det er så vanskelig... 
Jeg kom til å tenke på Moses, som også var litt redd fordi han ikke visste hvordan han skulle gå fram eller hva han skulle si. Du hjalp Moses (om enn litt motvillig (du ble litt sint og mente vel at Moses burde stole mer på deg?) Moses fikk hjelp av sin bror. (2.Mos.4) Kanskje også jeg kan få hjelp av mine brødre som tror...? Vi trenger fellesskapet. 

Selv om dette Ordet gir meg håp om styrke i fellesskapet, så er dette også et ord om at Gud kan bruke hver enkelt. Han vil bruke meg. Han vil bruke deg.

tirsdag 17. april 2018

Ap.gj.5

Dagens kapittel er et (i mine øyne) vanskelig kapittel å forstå... Det starter med ekteparet Ananias og Saffira. De løy for å oppnå større ære enn de fortjente. Jeg kan forstå at det de gjorde var synd. Men konsekvensene var brutale - og det hendte til og med etter Jesu død og oppstandelse. De rakk ikke en gang å be om nåde? Jeg forstår at de gjorde feil. Det er konsekvensene jeg ikke forstår. Den skremte menigheten på den tiden også;
11 Men hele menigheten og alle som hørte om det, ble grepet av frykt.
12 Mange tegn og under ble gjort blant folket ved apostlenes hender. Og alle de troende holdt sammen og møttes i Salomos buegang. 13 Ingen andre våget å være sammen med dem, men folket satte dem høyt.


Kapitlet fortsetter å fortelle om tegn og under. Både i form av helbredelse (v.14-16) og i form av overnaturlige ting. 
19 Men en Herrens engel åpnet fengselsportene om natten, førte dem ut og sa:20 «Gå og still dere opp på tempelplassen og forkynn for folket hele budskapet om livet.»

Apostlene ble igjen fengslet, og nå ville noen rydde dem av veien (v.35) Da står fariseeren Gamaliel fram og sier noe som gleder meg, 2000 år senere ;-D
 38 Og nå sier jeg dere: La disse mennene være, la dem gå. For er dette en sak og et tiltak som bare er menneskeverk, blir det ingenting av det. 39 Men er det av Gud, da kan dere ikke stoppe dem.

Jeg er takknemlig for at Guds verk fortsetter å gå fram!
Men jeg kjenne også sorg over at vi strever... 
Kjære Gud - dagens kapittel er vanskelig å forstå. Både det som hendte Ananias og Saffira, og det utrolig sterke som skjedde med apostlene - av tegn og under. Du Herre, var så utrolig mektig tilstede. 
Herre, vi lengter etter å se mer av ditt verk i dag. Se at himmelen er i aktivitet.. Se at vi er på rett vei - og om vi ikke er det, så veiled oss rett igjen!

I salme 139 ber jeg sammen med David;
23 Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte,
        prøv meg og kjenn mine tanker.
   
 24 Se om jeg er på den onde vei,
        og led meg på evighetens vei.

mandag 16. april 2018

Joh 13

Det skjer mye i dagens kapittel, og ikke alt er lett å forstå... Men det er i alle fall en ting som er tydelig; kjærligheten

Det hele starter med at Jesus vasker disiplenes føtter. Peter blir sjokkert først, og kan ikke godta det. Men da sier Jesus; «Hvis jeg ikke vasker deg, har vi ikke lenger noe sammen,»  Da ble Peter ivrig (for han var svært glad i Jesus) 9 Da sier Peter: «Herre, vask ikke bare føttene, men også hendene og hodet!»

Så kommer den vanskelige delen - den om Judas, og om de utvalgte (v.18) Jeg forstår det ikke. Og det er greit.

Slutten av kapitlet er letter å forstå. 
31 Da han var gått, sa Jesus: «Nå ble Menneskesønnen forherliget, og Gud ble forherliget ved ham.
Jesus prøver å forklare disiplene hva som skal skje, og gir dem budet at de skal elske hverandre og (som Jesus viste dem ved å vaske deres føtter) være hverandres tjenere (v.14-17)
 34 Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. 35 Har dere kjærlighet til hverandre, da skal alle kunne se at dere er mine disipler.»

Helt til slutt ser vi en ivrig Peter som vil gi ALT for Jesus, ja til og med gå i døden for ham. Men Jesus forutsier at Peter skal fornekte ham i løpet av natten. Vi kjenner jo historien. 
Og jeg kjenner igjen meg selv.... Noen ganger er det så lett å komme med løfter, for det kjennes så klart og tydelig at denne gangen mener jeg det virkelig... og likevel.. Det er ingen tvil om at Peter kjente seg sterk og virkelig mente det han sa. Men så ble det for vanskelig. 

Jeg ser trøst i at Jesus visste - og likevel elsket. Peter var utvalgt, på tross av. Du og jeg er elsket. Så høyt elsket at Jesus gikk i døden for vår skyld. Og stod opp igjen for vår skyld :-D

søndag 15. april 2018

Salme 119;120-151

David fortsetter å lovprise Ordet i dagens salme del. Hele salme 119 oser av kjærlighet og tillit til Ordet. Et lite vers overrasket meg i dag;
120 Mitt legeme skjelver av redsel for deg;
        jeg frykter for dine dommer.

Verset overrasket meg fordi det står i kontrast til all kjærlighet og tillit som ellers kommer fram i denne salmen. Jeg tror det er snakk om ærefrykt og respekt. Samtidig har vi jo gjennom gamle testamentet sett at Gud gjør mer enn å bare sitte stille... vi må stå til ansvar for våre valg.

Salmisten vet likevel at Gud er mer enn en dommer. Han er også en som vil vårt beste. En som også gjør store, gode undere,
123 Jeg ser med lengsel etter din frelse
        og etter ditt rettferdige ord.
   
 124 Grip inn i troskap mot din tjener
        og lær meg dine forskrifter!
   
 125 Jeg er din tjener; gi meg innsikt,
        så jeg kan skjønne dine lovbud!
   

   
 127 Jeg elsker dine bud
        mer enn gull, ja, fint gull.
  

   
 129 Underfulle er dine lovbud,
        derfor tar jeg vare på dem.
   
 130 Dine ord gir lys når de åpner seg,
        de gir uerfarne innsikt.
   
 131 Begjærlig åpner jeg munnen,
        for jeg lengter etter dine bud.
   

   
 135 La ditt ansikt lyse over din tjener,
        og lær meg dine forskrifter!

I Josteins blogg leste jeg at dette blir oversatt med "smil til meg, din tjener, lær meg å leve på riktig måte" :-D

   
 143 Nød og trengsel har rammet meg,
        men dine bud er min lyst og glede.
   

   
 147 Før daggry roper jeg om hjelp
        og venter på dine ord.
   
 148 Jeg ligger våken i nattevaktene
        og grunner på ditt ord.


Jeg har uthevet noe av teksten for å vise alle de ulike sidene salmisten beskriver og opplever dette ene; ORDET :-) Dagens bønn er igjen takknemlighet. Jeg takker for det levende Ordet. Ikke minst for denne salmen som virkelig viser hvilket LIV det er i ditt Ord. Måtte det blir mer enn ord også for meg, dette som jeg leser rett som det er. Det er Ord som skaper. Kom til å tenke på salme 51 som sier;

 12 Skap et rent hjerte i meg, Gud,
        gi meg en ny og stø ånd!

lørdag 14. april 2018

Josva 12

Dagens kapittel består stort sett av navn på konger. De overvunne kongene .  Kan vel si at det er et takknemlighetens kapittel som forteller om seier på seier. Gud hadde holdt sitt løfte til Israel. Salme 44 sier

 4 For de tok ikke landet med sverd,
        deres egen arm gav dem ikke seier.
        Nei, det var du som hjalp dem
        med din høyre hånd og din arm
        og med ditt åsyns lys;
        for du hadde dem kjær.


Herre, i dag ber vi for Israel, ditt folk som du har kjær.

fredag 13. april 2018

Åp 3

Dagens kapittel måtte jeg grunne litt på... det er en alvorlig tekst. Den startet med en hilsen til menigheten i Sardes. Først lurte jeg på om det var mangel på selvinnsikt som var deres problem. Men så oppdaget jeg at det sannsynligvis var uærlighet, eller hykleri som var problemet.
Jeg vet om dine gjerninger. I navnet er du levende, men du er død.  

Det var et stort sprang mellom ord og gjerning her. Prøvde de å skjule sannheten? Av frykt eller stolthet?

Heldigvis var det håp for Sardes. Gud kan - ja, men de måtte også gjøre sin del...
2 Våkn opp, og styrk den rest som er igjen, før den dør! For jeg har funnet at dine gjerninger ikke holder mål i min Guds øyne.  3 Husk hvordan du tok imot og hørte! Hold derfor fast, og vend om! 

Neste melding var til menigheten i Filadelfia; og de fikk høre mye godt som er verdt å legge merke til,
 8 Jeg vet om dine gjerninger. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, som ingen kan stenge. For du har liten kraft, og likevel har du holdt fast ved mitt ord og ikke fornektet mitt navn.  

Siste melding gikk til menigheten i Laodikea. De får sterk kritikk;
15 Jeg vet om dine gjerninger; du er verken kald eller varm. Hadde du bare vært kald eller varm! 16 Men du er lunken, ikke kald og ikke varm. Derfor vil jeg spytte deg ut av min munn. 

Det høres ut som likegyldighet? Men det var mer enn det. De manglet også selvinnsikt...

17 «Jeg er rik,» sier du, «jeg har overflod og mangler ingen ting.» Men du vet ikke at nettopp du er elendig og ynkelig, blind, fattig og naken. 

Men også for denne menigheten som virkelig var ille ute, var det håp...
18 Derfor gir jeg deg det råd at du kjøper gull av meg, lutret i ild, så du kan bli rik, og hvite klær som du kan kle deg med og skjule din nakne skam, og salve til å ha på øynene dine, så du kan se.

Når jeg leste om denne siste menigheten, ble jeg likevel overrasket over at det ikke handlet om "å ta seg sammen" først og fremst. Menigheten i Sardes måtte jo våkne opp fordi deres gjerninger ikke holdt mål...?
Det var da jeg så det, at det også her handlet om å ta i mot og ta vare på (v.3)  Gud gir oss det vi trenger. Ikke bare for å ta i mot og legge i en skuff... nei, han gir oss i overflod til all god gjerning sier Paulus i Kor.9
 8 Og Gud er mektig til å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har det dere trenger, ja, har overflod til all god gjerning. 

Gud gir oss med andre ord, det vi trenger. Vår del er å handle på det. 
Noen ganger er det vi får, et alvorsord eller et oppgjør med tanker, ord, gjerning eller holdning... men alvorsordet er med god hensikt. Andre ganger er det nåde, salve eller legedom når det er akkurat hva vi trenger.
 19 Alle som jeg har kjær, dem refser og tukter jeg. La det bli alvor og vend om!20 Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg.

"Om noen hører min røst" - Herre, det er min bønn i dag! At jeg skal høre din røst, og våge å handle på det. Ta vare på det!


torsdag 12. april 2018

1.Joh.1

Dagens kapittel er ikke langt, men godt :-)  Johannes vitner;
Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med våre øyne, det vi så og våre hender tok på, om det bærer vi bud, om livets ord.  2 Og livet ble åpenbart, vi har sett det og vitner om det og forkynner dere det evige liv, som var hos Faderen og ble åpenbart for oss.  3 Det som vi har sett og hørt, forkynner vi også for dere, for at dere skal ha samfunn med oss, vi som har samfunn med Faderen og hans Sønn Jesus Kristus.  4 Og vi skriver dette for at vår glede skal være fullkommen.

Dette siste, var ord jeg hørte også i går, på bønnemøte. Da var det Jesus selv som sa det (Joh.15)
 9 Likesom Faderen har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet!10 Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, likesom jeg har holdt min Fars bud og blir i hans kjærlighet. 11 Dette har jeg sagt dere, for at dere kan eie min glede, og deres glede kan være fullkommen. 12 Og dette er mitt bud: Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere.

Jesu kjærlighet til oss var så stor at han ga sitt liv for oss. Og pga Ham har vi tilgivelse for syndene. I siste del av dette kapitlet oppfordrer Johannes til å leve i lyset, der ingenting er skjult for Gud. 

6 Sier vi at vi har samfunn med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og følger ikke sannheten.  7 Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss for all synd.
   
  8 Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. 9 Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.


Også i dag er min bønn en takk til Gud - for frelsen og gleden i Ham! Og ikke minst; kjærligheten som han gir oss og oppfordrer oss til å bygge livet på (v.12)

onsdag 11. april 2018

Ap.gj.4

I dagens kapittel havner Peter og Johannes i fengsel. De som dagen før hadde vært i et vanvittig "vekkelsesmøte" hvor en mann som var født lam ble helbredet, og hvor mulighetene til å forkynne om Jesus var kjempestor. I dag satt de fanget i fengsel... Deres kraft og styrke derimot, var akkurat den samme (wow, tenk det!)
  7 De lot apostlene bli ført fram og forhørte dem: «Hvilken kraft og hvilket navn gav dere makt til å gjøre dette?»  8 Da ble Peter fylt av Den Hellige Ånd og svarte dem: 
De kunne jo sunket sammen og spurt i fortvilelse "Kjære Gud, hva mente du med dette...?" Det er lov da!! Og forståelig. Det jeg ønsker å lære av dette, er at det går an å være sterk også nå :-D for enda bedre resultater. Gud, som er med oss i både gode og vonde dager!
Tenk, Peter og Johannes som var blitt fengslet for evangeliets skyld, de fortsetter like frimodig å forkynne også for disse rådsherrer. 
 12 Det er ikke frelse i noen annen, for i hele verden er det blant mennesker ikke gitt noe annet navn som vi kan bli frelst ved.» 
Noe annet de sier, som også skaper lengsel i meg, er dette;
 20 Men vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt.» 
Jeg vil gjerne dele det jeg har sett og hørt, men jeg skulle også så gjerne se og høre mer. Ikke bare for egen del, men for å se menigheten vokse. Jeg tror at det er hva som må til. Hva tror du Gud? Hva må til får at din menighet skal vokse?
Kjærlighet - det er Ordet jeg føler jeg blir møtt med. Det er også det vi har snakket en del om de siste to årene. Kjærlighet til hverandre, i stede for krav, kritikk og baksnakking... Kjærlighet er synlig, gjør under, og får ting lettere til å vokse. Herre, vi trenger Deg og din kjærlighet. Lær oss å elske!

Da Peter og Johannes kom ut av fengslet, står det;
23 Etter at de var løslatt, gikk de til sine egne og fortalte hva overprestene og de eldste hadde sagt. 24 Da de andre hørte det, forenet de seg alle i bønn til Gud 
De siterer Ordet og ber, og dette skjer;
31 Da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet, og de ble alle fylt av Den Hellige Ånd, og de talte Guds ord med frimodighet. 32 Hele flokken av troende var ett i hjerte og sinn

Herre, i dag ber jeg for din menighet. Jeg ber om hjelp til å SE og HANDLE på det du viser meg. Jeg ber for menighetens medlemmer. Både de aktive og de inaktive. La de få smake og se at du er god! Vekk opp en lengsel i dem, både etter mer av Deg og etter å se en levende menighet bli bygget Åros :-D