lørdag 22. oktober 2016

Jer 49

Dagens profetkapittel er egentlig delt i to, men siden tema er det samme, valgte jeg å ta det under ett. 

Det er et tungt kapittel som profeterer hevn og dom. Av og til har jeg lagt vekt på at det er en konsekvens av livet de selv har valgt å leve, valg de selv har tatt. De ville ikke høre... eller gå Guds vei. Men selv om det er en konsekvens av egne valg, er det likevel skummelt å lese hvordan Guds harme tordnet, og hvordan hans planer var å ødelegge. 

I nesten 40 vers tordner det, før det i aller siste vers blir lagt et håp...

39 Men til sist, i dager som kommer,
        skal jeg vende lagnaden for Elam,
        lyder ordet fra Herren.

fredag 21. oktober 2016

Ord 17

Noen gullkorn fra dagens kloke ord fra kong Salomo

Et tørt stykke brød i ro og fred
        er bedre enn festmåltid med trette i huset.


 6 Barnebarn er de gamles krone,
        fedrene er barnas stolthet.


  9 Den som dekker over skyld, legger vinn på vennskap,
        den som farer med sladder, skiller venn fra venn.


 22 Glede i hjertet gir god helse,
        mismot tærer på marg og ben.


Ordet som traff litt ekstra i dag, var dette enkle sitatet;
 løgneren hører på snakk som skader.

Det handler ikke bare om å lytte til andres løyner. Det handler også om egne tanker.

For noen år siden leste jeg en bok som het "Tror du sannheten om deg selv?" Den handlet om akkurat dette, at det er lett å tro på løgner om seg selv. "Jeg er ikke bra nok, jeg duger ikke, jeg kan så lite, jeg bare feiler osv" Det handlet ikke om å lukke øynene og late som om alt var ok. Det handlet om å finne ut hva som faktisk var sant! For om jeg lyttet til løgnen for lenge ville den som Salomo skrev, skade meg.

torsdag 20. oktober 2016

2.Kong 2

Dagens kapittel starter utrolig sterkt, og jeg syntes det hele er så spennende og fascinerende. Men ... så kommer jeg til slutten, og jeg sitter bare med åpen, sjokkert munn...

La meg begynne med starten. Elias følger trofast etter sitt store forbilde og veileder Elisa. Uansett hvor Elisa går, vil Elias følge etter. Spennende og se at også Elisa og Elias opplever samme underet som Israel opplevde da de flyktet fra Egypt. Vannet delte seg i to, og de gikk tørrskodd over.

Elias bønn var ikke liten, han ønsket dobbel styrke av den Ånd som var med Elisa - og Ordet forteller at han fikk det. Mange under fulgte også Elias - MANGE.

Så var det slutten på dette kapitlet da... Det kommer mange smågutter løpende etter Elias, og de erter ham og kaller ham flintskallet. Det likte profeten dårlig, så han snur seg og forbanner dem.... hvorpå det kommer to bjørner fram og dreper 48 av barna....
Virkelig til å gråte av... Bibelkommentaren forteller at hån mot profeten var et hån mot hans Gud.

Vanskelig å kommentere. Velger å se det som historie jeg ikke forstår. Historie jeg sikkert ikke kjenner alle detaljer til heller. Hele kapitlet oser av styrke, selv om denne slutten er tragisk.

mandag 17. oktober 2016

3.Mos.17

Dagens kapittel har to overskrifter "Det rette offerstedet" som var viktig å følge. Den andre overskriften er forbudet mot å spise blod...

Ikke så mye å kommentere egentlig. Selv om jeg skal innrømme at jeg tenker litt på hva andre måtte tenke og mene om dette. Som f.eks Jehovas vitner som strekker dette dit hen at de nekter blodoverføring selv om det kan redde liv.
Mens andre kristne ikke bryr seg om hverken det eller å ta seg et middagsmåltid med blodpudding...

Men ulike syn var det også på Paulus sin tid, og derfor skrev han dette til Rom.14
Ta imot den som er svak i troen, uten å gjøre dere til dommere over hans tanker.  2 Én har tro til å spise alt, den svake spiser bare grønnsaker.  3 Den som spiser, skal ikke se ned på den som ikke gjør det. Og den som lar være å spise, skal ikke dømme den som gjør det. Gud har jo tatt imot ham.


fredag 14. oktober 2016

Fillip 1

Paulus sitter fengslet når han skriver dette brevet. Men lenkene til tross, så er han TRO både mot Gud og menighet. Ikke bare tro, men også positiv! Selv mot de som ikke helt følger hans "linje"

15 Det finnes nok noen som forkynner Kristus fordi de er misunnelige og vil ha strid, men noen også i god hensikt. 16 De gjør det av kjærlighet, fordi de vet at jeg er satt til å forsvare evangeliet. 17 De andre forkynner Kristus for å hevde seg og ikke med ærlige motiver, i den tro at de kan gjøre mitt fangenskap tyngre å bære.18 Men hva gjør det? Kristus blir forkynt i alle fall, enten det nå skjer med baktanker eller i oppriktighet. Det gleder jeg meg over, og jeg vil fortsette å gjøre det. 

Litt morsomt da, at han så slik på det :)

Noe som gjorde inntrykk på meg i dag, var også hans syn på menigheten. Det fikk meg til å reflektere litt mer på hvordan jeg selv ser på min menighet, og alle som går der. Paulus elsket virkelig sine søsken i troen. Det var ikke bare "noen som gikk der" - han engasjerte seg med hele hjertet. 

 3 Jeg takker alltid min Gud når jeg tenker på dere,  4 og hver gang jeg ber for dere alle, gjør jeg det med glede.  5 For fra første dag og helt til nå har dere vært med i arbeidet for evangeliet.  6 Og jeg er viss på at han som begynte en god gjerning i dere, skal fullføre den – helt til Jesu Kristi dag.  7 Det er bare rett at jeg tenker slik om dere alle. For jeg bærer dere i mitt hjerte, og dere har alle del med meg i nåden, enten jeg sitter som fange eller forsvarer og stadfester evangeliet.  8 Ja, Gud er mitt vitne på at jeg lengter etter dere alle med Kristi Jesu hjertelag.

Jeg kjenner jeg blir rørt, og fylt med en bønn i dag "Herre, jeg forstår at jeg trenger mer av din kjærlighet - ikke for meg, men for å GI og virkelig kjenne at jeg ELSKER mine søsken i troen først og fremst, men mer kjærlighet til mine medmennesker i det hele tatt. 

torsdag 13. oktober 2016

Salme 57

Dagens salme er en fantastisk salme.  David er i en fortvilt situasjon, Virkelig fortvilt, og han har all grunn til både å være redd og så absolutt frustrert. Der var han, salvet til å bli konge. Også må han flykte for livet, nettopp for han som nå sitter med kongemakta.
På flukt inn i ørkener og huler er han heller ikke trygg, pga alle rovdyr.

David roper til Gud og forteller det akkurat som det er. Han roper til en Gud har TROR på, og som han virkelig setter sin lit til. Og der, midt i sin frykt og uro, blir han møtt av sin Gud. En Gud som gjør under på innsiden av David.

 8 Gud, mitt hjerte er rolig,
        ja, rolig er mitt hjerte.
        Nå vil jeg synge og spille.
   
  9 Våkn opp, min sjel,
        harpe og lyre, våkn opp!
        Jeg vil vekke morgenrøden.
   
 10 Jeg vil prise deg blant folkene, Herre,
        lovsynge deg blant folkeslag.
   
 11 Stor er din miskunn, til himmelen når den,
        til skyene rekker din trofasthet.
   
 12 Vis deg høy over himmelen, Gud,
        vis din herlighet over hele jorden!

onsdag 12. oktober 2016

2.Kong.1

Å lese dagens kapittel var ... veldig spesielt.

Veldig dårlig sammenligning kanskje, men det var som å være tilskuer hvor det plutselig blåste opp en orkan....
Bare at det ikke var vind som kom i dette kapitlet, det var Guds ild.

Der satt han, denne ENE profeten og ble konfrontert av FEMTI mann. Tror ikke han behøvde bevege seg en gang. Hva er femti mann i mot, når Gud selv er med ... liksom?


 9 Nå sendte kongen en femtimannsfører med sine menn av sted til Elia. Han kom opp til profeten mens han satt på toppen av et berg, og sa: «Gudsmann, kongen sier at du skal komme ned!» 10 Elia svarte: «Så sant jeg er en gudsmann, skal ild fare ned fra himmelen og fortære deg og dine femti menn!» Og ild fór ned fra himmelen og fortærte føreren og hans femti menn.

Til å få bakoversveis av, ikke sant....?

Gud - jeg skjønner virkelig at jeg ikke kjenner deg... Og jeg skjønner enda mer hvor liten jeg er.

Herre, i dag er nok mine bønner uten ord, men før jeg har et ord på tungen Herre, vet du det fullt og helt... (fra Salme 139)

mandag 10. oktober 2016

3.Mos 16

Vi hører mer om tradisjonen fra templet i dagens kapittel. Og jeg fortsetter og undres. Hvorfor måtte det være sånn? 

Her er det nok meninger jeg ikke ser eller forstår. Men så var det som om jeg plutselig ble minnet på en liten bit (jeg tror Den Hellige Ånd virker slik, at den kommer med små åpenbaringer underveis)  

 3 Dette skal Aron ha med seg når han går inn i helligdommen: en ung okse til syndoffer og en vær til brennoffer.  4 Han skal kle seg i en hellig kjortel av lin, ta på seg benklær av lin nærmest kroppen, spenne et linbelte om livet og binde et linplagg om hodet. Dette er de hellige klærne. Før han tar dem på, skal han bade sitt legeme.  5 Av israelittenes menighet skal han få to bukker til syndoffer og en vær til brennoffer. 

 Hvorfor måtte han ha spesielle klær?
Det var da jeg ble minnet om at når du og jeg kommer fram for Gud, hvem er vi ikledd da? KRISTUS 


  6 Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. (Joh.14)

Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. (Rom.8)

Når Jesus i Matt 22 forteller en lignelse gjennom et bryllup, merker vi at en viktig del av festen er å ikle seg festens klær. Jeg har hørt at datidens tradisjon var at vertskapet sørget for festklær. Uten disse festklærne på var de ikke velkommen inn. De kunne altså ikke stille i egne klær. 

På samme måte er det bare EN som gjør at vi frimodig kan komme fram for Gud. Uten Jesus hadde vi ikke hatt en sjanse. Jeg kan ikke forstå det... men jeg TROR PÅ DET. For Han var den eneste som var helt ren, uten synd. Det er det ingen av oss andre som er. (Det er det eneste jeg faktisk kan forstå :-))

 15 For vi har ikke en øversteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. 16 La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, så vi kan få miskunn og finne nåde som gir hjelp i rette tid. (Heb.4)onsdag 5. oktober 2016

Mark 16

Siste kapittel i denne boken, som avslutter med Jesu oppstandelse og hans formaning til disiplene. Jeg tok meg i å være litt forundret over at han valgte akkurat disse ordene... men det er kanskje fordi jeg leser dem med MINE øyne, inn i min tid? Eller at jeg går glipp av noe kanskje?

15 Og han sa til dem: «Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alle mennesker!16 Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt. 17 Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, 18 og de skal ta slanger i hendene; og om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem. De skal legge hendene på syke, så de blir friske.»

Gå ut og forkynn 
- den er jeg med på. 
Tror og blir døpt
- ja den kjenner jeg også igjen
Disse tegn skal følge
- det er her jeg ramler litt ut. Kanskje først og fremst fordi flere av disse tegnene mangler hos meg. Men jeg forundres også over at han tok så i, med slanger og dødelig gift.
Men så kommer jeg på at mange av de Jesus snakket til der og da, de ville bli forfulgt og truet med akkurat slike ting. Jesus snakket tro inn i deres hjerter.


Jeg har det så alt for godt, så behovet for disse tegnene er ikke helt der. Eller dvs, behovet er nok der, men ikke slik at jeg desperat søker det. 

Tilgi meg Gud, både for at jeg ikke søker dette mer bevisst... og for at jeg ikke er enda mer takknemlig for hvor godt jeg har det. Visst tenker jeg på det i blant, men det ER fort gjort å glemme...

torsdag 22. september 2016

Jer 48

Jeg har nevnt det ganske ofte nå... men velger likevel å si det igjen. Jeg føler virkelig med Jeremia (også her i dette kapitlet) i den oppgaven han har fått, i det kallet han så trofast står i. Det må ha kostet ham stort. Det tror jeg. Stå der å rope ut Herrens dommer over flere folkeslag. I dag er det Moab som får høre.
Jeg ser ham for meg der han står og roper. Må jo innrømme at han høres sint ut. Men det er jo ordene som gir den følelsen. Han kan like gjerne ha vært fortvilet. 

Selv Gud høres jo ofte sint ut i disse ordene, men også hos Gud merker vi at fortvilelsen blir uttrykt.

 31 Derfor jamrer jeg over Moab,
        skriker for hele Moabs skyld
        og sukker over mennene fra Kir-Heres.
   
 32 Jeg gråter mer over deg
        enn over Jaser, du vintre i Sibma.
        Dine ranker strakte seg ut mot sjøen,
        de nådde helt til Jaser.
        Over din frukthøst og vinhøst
        kommer det en som herjer.
   
 33 Gleden og jubelen er borte
        fra hager og marker i Moab.


Moab må bære konsekvensene for egne handlinger, der de vendte seg bort fra Gud og stolte fullt og fast på sine egne ressurser. Gud har likevel en drøm og gode ønsker for Moab.

 47 Men til sist, i dager som kommer,
        skal jeg vende lagnaden for Moab,
        lyder ordet fra Herren.