torsdag 25. mai 2017

Esekiel 34

Et helt fantastisk kapittel fra profeten Esekiel. Kjenner jeg blir så takknemlig over å få se Guds kjærlighet. Jeg kjenner meg også glad på profetens vegne. Så godt for ham å komme med dette budskapet, etter alle de vanskelige oppgavene han har vært igjennom til nå (i foregående kapitler) Det er som om jeg ser hvordan profeten selv blir trøstet gjennom disse ordene. 

Den gode hyrden er Gud selv, som tar seg av sine. 

 15 Selv vil jeg gjete sauene mine og la dem få roe seg, sier Herren Gud. 16 De bortkomne vil jeg lete etter, og de som er drevet fra hverandre, vil jeg føre tilbake. De som er skadet, vil jeg forbinde, og de syke vil jeg styrke. De fete og sterke vil jeg vokte og gjete på rett vis.

 31 Dere, sauene mine, hjorden som jeg gjeter, dere er bare mennesker, men jeg er deres Gud, lyder ordet fra Herren Gud.

onsdag 24. mai 2017

1.Krøn 16

Davids glede over paktkisten fortsetter i dagens kapittel.  Jeg måtte smile da jeg leste dette;
 2 Da David var ferdig med å bære fram disse ofrene, velsignet han folket i Herrens navn.  3 Så delte han ut en brødleiv, en daddelkake og en rosinkake til hver enkelt israelitt, både mann og kvinne.  
Snakk om kirkekaffe!! Skal si noen hadde bakt.... :-D

I v. 7 (og 37) blir vi kjent med Asaf - han som har skrevet flere av salmene sammen med David. De to har sikkert hatt mye sang og musikkglede sammen. Asaf og brødrene fikk oppgaven å synge og spille lovsang daglig.

Fra v.8-36 kommer en nydelig lovsang.

8 Pris Herren og påkall hans navn,
        gjør hans storverk kjent blant folkene.
   
  9 Syng for ham, og spill for ham,
        tal om alle hans under!
   
 10 Ros dere av hans hellige navn!
        De som søker Herren, skal glede seg.
   
 tirsdag 23. mai 2017

4.Mos 23

Historien om Bileam fortsetter i dagens kapittel. Kongen i Moab, som ønsker at Bileam skal forbanne Israel, opplever det motsatte. Jeg blir faktisk rørt, for Gud har jo flere ganger uttrykt både harme og dom over Israel. I dag tar han dem i forsvar og viser hvor høyt han elsker sitt folk.

  20 Jeg fikk jo bud om å velsigne;
        velsigner han, kan jeg ikke gjøre det om.

   21 Det er ingen ondskap å se i Jakob,
        ingen ulykke i Israel.
        Herren deres Gud er med dem,
        han hylles som konge iblant dem.
   
 22 Det var Gud som førte dem ut av Egypt;
        og de har styrke som en villokse.


Men dagens historie handler dessverre ikke først og fremst om Guds kjærlighet til Israel. Det handler om Bileam.... En mann som har nærkontakt med Gud, som lytter til det han sier og utfører det. Kongens krav til tross.

Men kongen gir ikke opp, og for tredje gang ber ham Bileam om å forbanne Israel. Hva er det som gjør at Bileam fortsetter å gå med på dette når han allerede to ganger har hørt velsignelsen fra Gud...?

Kongen hadde tydeligvis sterk påvirkning på Bileam. 

Hva påvirker min hverdag? Hva er sterkest i meg...? 

Salme 84;6-8
Salig er de som har sin styrke i Deg, de som lengter etter å dra opp til templet. Når de trer igjennom den tørre dal, gjør de den til en kildevang, høstregnet dekker den med signing. De går fra kraft til kraft, til de trer fram for Gud på Sion.


1.Sam 2;1
Mitt hjerte fryder seg i Herren. Herren gir meg stor kraft. Nå kan jeg le av mine fiender, for jeg gleder meg over Din frelse.
mandag 22. mai 2017

Luk 12;35-59

"Vær forberedt når Herren kommer" - slik starter dagens kapitteldel. 

35 Spenn beltet om livet og hold lampene tent, 36 lik tjenere som venter sin herre hjem fra gjestebud og står klar til å lukke opp for ham så snart han kommer og banker på. 37 Lykkelige er de tjenere som herren finner våkne når han kommer! Sannelig, jeg sier dere: Han skal spenne beltet om livet, la dem gå til bords og selv gå fram og tjene dem. 38 Ja, lykkelige er de som han finner beredt, selv om han først kommer i andre eller tredje nattevakt.

Før så jeg bare "Jesu gjenkomst" i disse versene. Litt skumle var de også pga det. Men i dag ser jeg mer i disse versene. Vær forberedt hver dag. For plutselig opplever du et sterkt øyeblikk, der du virkelig kjenner Guds nærvær. Der Gud vil si deg noe, be deg om noe eller bare velsigne deg.
Det er ikke et krav, det er et tilbud som ligger rett foran deg. Det er til velsignelse å være forberedt. 

I v. 49-53 sier Jesus at at han ikke har kommet for å gi fred på jorden, men strid... Et øyeblikk trodde jeg han motsa seg selv, for han har jo lovet oss fred. Men det er i hjertet til dem som tar imot ham - på jorden vil det fortsatt være en kamp. "Vær forberedt" - føler det gjelder her også ja.

15 og ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. (Ef.6)

Vi har en oppgave der vi er. I stede for å sørge eller klage over tingenes tilstand, så kan vi dele av det vi har.
Herre, fyll oss med din fred i dag, slik at vi kan dele av den der ufreden råder!søndag 21. mai 2017

Luk 12;1-34

Jesus har flere budskap i dagens kapittel. Han starter med å advare mot hykleriet.... 

Ta dere i vare for fariseernes surdeig, hykleriet!  2 Ingen ting er gjemt uten at det skal fram, og ingen ting skjult uten at det skal bli kjent.  3 Derfor skal det dere har sagt i mørket, bli hørt i lyset, og det dere har hvisket i ørene på folk i det innerste rom, skal bli ropt ut fra hustakene.

Det man ikke kan si høyt er neppe verdt å si....

Siden snakker Jesus om prioritering. Vær ikke redd for mennesker og det de kan gjøre mot dere eller hverand(v.re. Da er det viktigere å være redd for hva den onde kan gjøre.... (v.4-5)

Men heldigvis har vi noe enda bedre!
 6 Selges ikke fem spurver for et par skilling? Og ikke én av dem er glemt hos Gud.  7 Men til og med hvert hår dere har på hodet, er telt. Så frykt ikke! Dere er mer verd enn mange spurver.

 11 Når de fører dere fram for synagogedomstolene og for øvrigheter og myndigheter, vær ikke da bekymret for hvordan dere skal forsvare dere eller hva dere skal si. 12 For det skal Den Hellige Ånd lære dere i samme stund.
Bare å si takk og amen :-D


Det kom en mann til Jesus og ba "Si til min bror at han skal dele arven med meg" Svaret til Jesus ble nok en skuffelse for mannen...(v.14) Han forteller om bonden som samlet seg store skatter og endelig kunne hvile... men så døde han før han kunne nyte noe av det 
 21 Slik går det med den som samler skatter til seg selv og ikke er rik i Gud.»
   


Igjen handler det om å se hva som er viktigst. Vi trenger skattene her... men de er også det som bare forsvinner. Rikdommen i Gud er evig.

 30 For det er dette alle folk i verden er opptatt av; men dere har en Far som vet at dere trenger dette. 31 Søk i stedet hans rike, så skal dere få dette i tillegg. 32 Vær ikke redd, du lille hjord! For det er deres Fars gode vilje å gi dere riket.
 33 Selg det dere eier, og gi pengene til de fattige. Skaff dere punger som ikke slites ut, og en uforgjengelig skatt i himmelen, hvor tyver ikke kommer til, og møll ikke ødelegger. 34 For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være.

"Selg at dere eier" - Jesus var utvilsomt radikal.... Det er i alle fall viktig å se på det jeg har som en gave fra Gud. Det er rett og slett ikke mitt. Derfor kan jeg dele fritt... 


Det jeg vil tenke på i dag, er å bli rik i Gud. Samle skatter med evige verdier. Det handler om mer enn å lese, be eller tro. Det handler om å ta vare på hverandre - tror jeg :-)lørdag 20. mai 2017

Esekiel 33

I dag er det mer enn domsord som kommer fra Esekiel. Faktisk roper han ut hvilket ansvar som hviler på hans skuldre. (V.7-8)

Etter å ha lest en del domsord fra Esekiel, var det litt trøst og lese dagens kapittel. 

 11 Du skal si til dem: Så sant jeg lever, sier Herren Gud, jeg vil ikke at den ugudelige skal dø, men at han skal vende om fra sin onde ferd og leve. 

I v.13 ser vi også at den rettferdige ikke skal stole på sin rettferdighet. 

Så er han GUD både for den rettferdige og den urettferdige. Det er HAM vi skal ha vår tillit til, ikke alt vi får til eller ikke får til.

Men når det er sagt, så skal også hver enkelt bli dømt for det som er gjort eller ikke gjort... Det handler om valg. (v.20)

Kapitlet startet med hvilket ansvar som lå tungt på profetens skuldre. Og i siste del fortelles det om hvor vanskelig oppgaven var ... men til slutt skulle de forstå at han var Guds profet.

 31 Så går mitt folk til deg i flokk og følge, setter seg foran deg og lytter til dine ord; men de lever ikke etter dem. Det er løgn i deres munn, og de trår etter urett vinning. 32 Ja, du er for dem lik en mann som synger elskovsviser med vakker stemme til fin musikk. De hører dine ord, men lever ikke etter dem. 33 Men når det kommer – og komme skal det, da skal de sanne at en profet har vært midt iblant dem.

Litt tankevekker for meg som elsker å høre Ordet. Jeg håper det er mer enn vakker musikk for meg... Jeg opplever at det er LIV i ORDET - men er mitt liv så mye annerledes enn folk flest...? Burde det være det?
Hva er forskjellen på en som tror og en som ikke tror - utenom troen...?

Min bønn i dag er at jeg skal gjøre mer enn å høre Ordet - at mitt hjerte skal være av god jord (som i lignelsen til Jesus om såmannen i Mark.4)

fredag 19. mai 2017

Forkynneren 7

Jeg ble litt overrasket over starten på dagens kapittel og måtte protestere - helt til jeg la merke til siste del av åpningen;
Godt navn er bedre enn fin salve,
        dødsdagen bedre enn fødselsdagen.
   
  2 Bedre enn å gå i gjestebud
        er det å gå til sørgehus.
        Der ender jo alle menneskers liv;
        det skal de merke seg, de som lever.


Han tenker antagelig på visdommen det ligger i å vite at livet under solen ikke er evig... Dagen i dag er en gave, i morgen er den over.

Poeten fortsetter å overraske;

 3 Sorg er bedre enn latter;
        for om ansiktet er sørgmodig,
        kan hjertet være fylt av glede.


Også nå ville jeg protestere, helt til jeg så siste del - da kom jeg på at åpen sorg hvor følelsene får slippe ut, er bedre enn glede  hvor vonde følelser ligger skjult. Forstår du hva jeg mener....?

Det betyr ikke at ren glede er noe dårlig. Tvert imot sier jo samme konge i Ordspråkene at glede er sunt for helsa - ja han går så langt som å si at det er helsebot for hele kroppen :-D  (Ord-17;22)

Dette var tanker jeg fikk rundt dette. Om det var noe sånt poeten tenkte på vet jeg ikke... 

De neste versene jeg har tatt med, sier vel det meste selv :)

 16 Vær ikke altfor rettferdig,
        og vis deg ikke for klok!
        Hvorfor vil du ødelegge deg?
   
 17 Vær ikke altfor ugudelig,
        og vær ikke en dåre!
        Hvorfor vil du dø før tiden?
   
 18 Det er godt at du holder fast ved det ene
        og heller ikke gir slipp på det andre.
        Den som frykter Gud,
        finner veien mellom begge deler.


  29 Se, dette er det eneste jeg har funnet:
        Gud skapte menneskene slik de skulle være,
        men de prøver så mange slags påfunn.

torsdag 18. mai 2017

1.Krøn 15

Sist gang paktkisten skulle flyttes, hendte det en ulykke. Men kong David vet også at med paktkisten følger stor velsignelse. Denne gangen vil han gjøre det på rett måte. Prestene, levittene. lovsangerne -de er mange som er med. En riktig feststemning blir det. 

16 Nå sa David til de øverste blant levittene at de skulle la sine brødre sangerne tre fram med musikkinstrumentene, med harper, lyrer og cymbler. De skulle spille på dem og la gledessangen tone.

Måtte ta med dette verset;
22 Kenanja, den øverste av de levittiske sangerne, skulle lede sangen; for han forstod seg på det. 
Tenkte på våre musikkledere i kirken :-D Godt at vi har dem! Jeg både takker for, og ber for dem i dag.

Kong Davids dans beskriver også feststemningen det var denne dagen, selv om ikke alle var helt i samme ekstase... 

 28 Slik førte hele Israel Herrens paktkiste opp under jubelrop og hornlåt, til lyden av trompeter og cymbler, til harpe- og lyrespill. 29 Da paktkisten ble ført inn i Davids-byen, så Mikal, Sauls datter, ut av vinduet. Hun fikk øye på kong David som hoppet og danset, og hun foraktet ham.

Vi mennesker er forskjellige... Men jeg må jo si at jeg undrer meg over at noen kan skamme seg over en annens glede...? 
Kanskje Mikal var en rolig og avbalansert type hvor alt skulle foregå i normale former :-) mens David var den følsomme typen som lot seg rive med og uttrykke følelsene med hele seg?

Jeg er glad for mangfoldet, at vi er forskjellige. Men jeg innrømmer også at jeg har en grense som sikkert kan tøyes!


tirsdag 16. mai 2017

1.Tim 6

Første del av dagens kapittel tar fram to ting vi kjenner igjen. Teologiske diskusjoner (frustrasjoner..) og kjærlighet til penger.. 

3 Om noen farer med en annen lære og ikke holder fast ved vår Herre Jesu Kristi sunne ord og den lære som hører gudsfrykten til,  4 da er han hovmodig og skjønner ingen ting. Han er bare syk etter diskusjoner og strid, og dette skaper misunnelse, ufred, beskyldninger, onde mistanker  5 og stadig krangel mellom mennesker

 10 For kjærlighet til penger er en rot til alt ondt. Drevet av pengebegjær er mange ført vill og er kommet bort fra troen, og har påført seg selv mange lidelser.

Det er et dilemma, for vi trenger begge deler. Teologi er jo absolutt en del av vår tro. og vi kan ikke leve uten penger. Men så gjelder det å vite hva som er det viktige da, og fokusere rett. 
Vi kan jo ikke tro uten teologi, men av de to er det TROEN som er gaven. Vi kan ikke leve uten penger, men av de to er det LIVET som er gaven. 

Paulus beskrivelse av enkelte debatter som går av skaftet var jo gjenkjennende. Jeg liker best å dele tanker og erfaringer, framfor å "vinne diskusjoner"
Og når det gjelder penger, så er det ikke noe jeg jager spesielt etter - men jeg trenger tryggheten og kunne absolutt vært mer gavmild! 

11 Men du, Guds mann (og kvinne), hold deg borte fra alt dette og jag etter rettferdighet, gudsfrykt, tro, kjærlighet, utholdenhet og tålsomhet. 12 Strid troens gode strid og grip det evige liv som du er kalt til, og som du bekjente deg til da du avla den gode bekjennelse for mange vitner. 13 For Guds ansikt, han som gir alle ting liv, og for Kristus Jesus

17 Du skal innskjerpe for dem som er rike i denne verden, at de ikke må være overmodige og ikke sette sitt håp til den usikre rikdom, men til Gud. Han gir oss rikelig av alle ting, for at vi skal nyte dem. 18 De skal gjøre godt, så de kan være rike på gode gjerninger, være gavmilde og gjerne dele med andre.


mandag 15. mai 2017

Esekiel 32

Dommen over Egypt fortsetter i dagens kapittel. Til tross for sin store helte-styrke, faller Egypt helt sammen... 

  29 Der er Edom, kongene hans og alle hans høvdinger, de som tross all sin heltekraft må ligge blant dem som falt for sverd.

Livet kan så absolutt være tøft. Det ser jeg jo rundt meg, selv om jeg til nå har vært blant de heldige. Det er så mange som lider, i krig, sult og nød. I sorg og sykdom.

Herre, jeg blir tom for ord når jeg tenker på det.
Men jeg sitter her i din nærhet og deler likevel tankene med deg.
Jeg tror også du kjenner sorg over dette. Herre, jeg ber for de som lider i dag. Det er så mange! Jeg ber om styrke, kraft og mot til alle de som kan hjelpe og lindre. Jeg ber om en berøring fra deg!