onsdag 28. juni 2017

1.Krøn 23

Dagens kapittel handler om Levittenes oppgave og tjeneste. 

3 Levittene som var tretti år eller mer, ble talt. Tallet på menn, talt én for én, var 38 000.  4 Av disse skulle 24 000 lede arbeidet på Herrens hus, og 6000 skulle være tilsynsmenn og dommere,  5 4000 skulle være dørvoktere, og 4000 skulle lovsynge Herren til toner fra instrumenter som David hadde fått laget til lovsangen. 

Tenk deg det lovsangskoret, når Herrens hus stod ferdig. 4000 lovsangere med deres instrumenter. De hadde store rom den gangen også - antar det var et skikkelig lovsangsbrus de hørte :-D

Bibelkommentaren fra Lunde hadde denne tegningen;

 Kom, la oss juble for Herren,
          hylle vår frelses klippe!   
   
  2 La oss gå fram for ham med lovsang, hylle ham med sang og spill!  (Salme 95)


 31 Jeg vil prise Guds navn med sang og hylle ham med lovsang.
(Salme 63)

Halleluja!
Det er godt å spille for vår Gud,
det er herlig, det er rett å synge lovsang. (Salme 147)


  10 Syng for Herren en ny sang,
          en lovsang for ham fra jordens ender,
          dere som ferdes på havet,
          og alt som fyller det,
          dere kyster og alle som bor der! (Jer 30)4.Mos 30

Du skal holde det du lover sier dagens kapittel. Og det er vi enig i.

Kapitlet forteller litt mer om kulturen de hadde også. Når kvinnen ga et løfte, så skulle hun holde det, dersom ikke hennes far eller ektemann sa noe annet... De hadde siste ord.

Ikke så mye mer å kommentere egentlig.

tirsdag 27. juni 2017

Luk 15

Dagens kapittel er ett av de vakreste og sterkeste kapitlene i bibelen syntes jeg. Også ett av de mest kjente. Jesus forteller lignelser om hvem Gud er, hvem han selv er - en god Gud som søker, leter og lengter etter den som er fortapt.

Først hører vi lignelsen om sauen som hadde forvillet seg bort og ikke fant veien hjem. Den gode hyrden (Gud) gikk selv ut og lette etter den, og fant den.

Så får vi høre om mynten som ble borte, hvor eieren (Gud) leter og finner den. 

Og til slutt historien om den fortapte sønn, der sønnen tar et valg om å vende bort - og roter seg helt bort. Far leter ikke her, for sønnen har jo valgt. Heldigvis tar sønnen et nytt valg og vender hjem - ribbet for alt, og med bare skammen igjen. Men hva gjør den lengtende pappaen (Gud)? Tar imot sønnen med åpne, kjærlige armer.

Det som gjør disse historiene ekstra sterke, er at det er Jesus som forteller dem. Det gjør den så troverdige og sanne!! Det er jo Gud selv som forteller hvem han er. Historiene ble understreket med disse ordene; "Jeg sier dere: På samme måte blir det større glede i himmelen over én synder som vender om, enn over nittini rettferdige som ikke trenger omvendelse"

Denne gangen har jeg valgt å avslutte med det kapitlet starter med, rett og slett fordi det er noe vi virkelig trenger å tenke på;
Alle tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham.  2 Men fariseerne og de skriftlærde murret og sa seg imellom: «Denne mannen tar imot syndere og spiser sammen med dem.»  3 Da fortalte han dem denne lignelsen:  (Måtte ta med den siste delen, for å fortelle hvilken setting Jesus fortalte lignelsene i)

Jeg håper kirken er mer åpen og mottagelig i dag - slik Jesus var her. Det er så fort gjort å bli et tempel for fariseere - de perfekte som vet hvordan alt skal være, og som får det til.... Kirken Jesus hadde rundt seg, var "tollere og syndere", de som ikke fikk det til. De som virkelig trengte Gud. Han var åpen og mottagelig, ikke fordømmende.

Herre, hjelp meg i møte med andre. Hjelp meg å våge å innrømme feil og nederlag når det trengs. Og enda mer, være mottagelig og overbærende og hjelpende overfor andre med feil og mangler. Det er en del av det å være menneske. Herre, du møtte dem og hjalp dem. Ga dem liv og håp, og frelse. 

mandag 26. juni 2017

Fork 11

"Del det du har"  Det er overskriften på dagens kapittel. 

     2 Del det du har, med sju eller åtte;
          for du vet ikke hva slags ulykker
          som kan hende på jorden.


og kapitlet fortsetter med ny overskrift "Gled deg"

 7 Lyset gjør godt,
          en fryd for øyet er det å se solen.

    8 Om mennesket får leve i mange år,
          skal han glede seg over dem alle,
          men også tenke på de mørke dager,
          for det blir mange av dem.
          Alt som kommer, er forgjengelig.

 9 Gled deg, du ungdom, mens du er ung,
          vær glad og fornøyd i livets vår!


Det går hånd i hånd, glede og sorg. De hører dessverre sammen. Glede gir styrke, så sorgen blir lettere å bearbeide. Og sorgen igjen gjør at vi setter ekstra stor pris på gleden når den igjen kommer. Uten disse, ville livet vært ganske kjedelig egentlig.

Å være takknemlig er også en stor styrke. V.7 viser takknemlighet over lyset som gir glede. Nyt sola i dag! Og regner det, så nyt det også :-D Takk Gud, for vår fantastiske norske sommer som er så variabel. Den er deilig!

søndag 25. juni 2017

Salme 81

Dagens salme er en takke - og lovprisnings salme. 

2 Bryt ut i jubel for Gud, vår styrke,
          rop av glede for Jakobs Gud!
          
   
  3 Stem opp en sang, la håndtrommen lyde,
          den yndige lyren sammen med harpen.
          
   
  4 Blås i horn ved nymåne
          og ved fullmåne, på vår høytidsdag.


Salmen takker for det Gud gjorde da han reddet dem ut fra Egypt.

11 Jeg er Herren din Gud
          som førte deg opp fra Egypt.
          Lukk opp munnen, så fyller jeg den!


DET var Guds ønske, men....

  12 Men folket mitt hørte ikke på meg,
          Israel ville ikke adlyde meg.
          
   
 13 Så lot jeg dem fare, forherdet i hjertet;
          de fulgte sine egne planer.
          
   
 14 Bare mitt folk ville høre på meg,
          bare Israel ville gå på mine veier!
          
   
 15 Da skulle jeg kue motstanderne deres med det samme
          og rette hånden mot fienden.


Når Gud ønsker at vi skal gå den vei HAN vil, så er det ikke for å holde oss nede, eller undertrykke oss. Tvert imot! Han ønsker å ta vare på oss, gjøre det beste for oss. Han ser mer enn du og jeg ser..          

fredag 23. juni 2017

1.Krøn 22

Dagens kapittel er både rørende og godt. Forholdet mellom far og sønn, og ikke minst dette at Gud først og fremst er en fredens Gud. Man kunne jo av og til bli i tvil gjennom gamle testamentet. Det må jeg jo innrømme. Men her ser vi at Guds ønske først og fremst er FRED.

 7 David sa til ham: Min sønn, jeg ønsket av hele mitt hjerte å bygge et hus for Herren min Guds navn.  8 Men Herrens ord kom til meg: «Mye blod har du øst ut, og store kriger har du ført. Du skal ikke bygge noe hus for mitt navn, for du har øst ut mye blod på jorden for mitt ansikt.  9 Se, du skal få en sønn som skal være en fredens mann. Jeg vil la ham få fred for alle fiender rundt omkring. Salomo skal han hete, og i hans dager vil jeg gi Israel fred og ro. 10 Han skal bygge et hus for mitt navn. 

Gud var med David og elsket ham virkelig. Det har vi både lest og hørt. Likevel trengte Gud en fredens mann til å ære sitt navn. Og akkurat det gleder meg!!

Det er så godt å se forholdet mellom far og sønn også, hvordan David virkelig ønsker det beste for ham og kommer med flere gode råd. I tillegg har han gjort masse arbeid for å legge til rette for dette templet. I tillegg får han alle ledere i landet til å være med å hjelpe sønnen (v.17)

Nå vet vi at Salomo ble viden kjent for sin visdom. Så han var ingen hjelpeløs pingle. Kanskje det var visdommen hans som gjorde at han tok i mot all hjelpen også :-D

Å stå sammen - det er styrke det. 

torsdag 22. juni 2017

4.Mos 29

Må innrømme at jeg gikk litt i surr i dagens kapittel.... Her var det mange ulike dager som ramses opp, beskrevet med hvordan ofringen skulle være og om det skulle være arbeid eller ikke.

Jeg fikk litt hjelp av bibelkommentaren :-) og da ble det lettere å forstå.

(Ettbindskommentaren fra Lunde Forlag)


Jeg undrer meg igjen på hvorfor det måtte være slik. Men da glemmer jeg at Jesus ble det fullkomne offer for meg. Ikke lett å forstå det heller! Men så godt å få tro på. Virkelig.

De la ned mye tid i disse ofringene og høytidene. Noen av dem var til og med daglig.

Så hva kan jeg tenke på i dag? Kanskje tiden min? Nå vet jeg at Gud er ved min side 24 timer i døgnet. Men så finnes det noe som så fint heter "kvalitetstid" :-D hvor det bare er Gud og jeg. Det er sunne øyeblikk tror jeg.

onsdag 21. juni 2017

2.Tim 4

Det er en veldig menneskelig Paulus vi møter i dagens kapittel. Han ga virkelig alt for å forkynne evangeliet, og enkelt var det ikke! Han møtte mye motgang også, både fysisk og psykisk. 

Problemet Paulus tar opp først her, hørte jeg allerede som barn. Må innrømme at det ikke er blant de gode minnene.... for ordene kan misbrukes. 

 2 Forkynn Ordet, stå klar i tide og utide, vis til rette, tal til tukt og tal til trøst, med all tålmodighet og iherdig undervisning!  3 For det skal komme en tid da folk ikke lenger tåler den sunne lære, men skaffer seg den ene læreren etter den andre, slik de selv finner for godt. For de vil ha det som klør i øret. 

Jeg husker hvordan ordene ble brukt om vi ikke lenger trodde på alle de menneskelige bud og regler vi hadde den gang. Og de var det mange av! 
Ordene er likevel verdt å grunne på i blant, for å kjenne etter hvor jeg selv står står. Reflektere over valg jeg tar, og hva jeg tror på. 


I slutten av kapitlet møter vi en Paulus som virkelig kjenner det røyner på av den menneskelige støtten.... Så alene han må ha følt seg! Ikke bare fordi flere sviktet ham. Nei, han sendte folk i fra seg også, fordi han tenkte på andre som enda ikke hadde fått høre evangeliet. Paulus var virkelig en som tenkte på andre først!

Men Gud selv var alltid ved Paulus side. Paulus styrke og håp.

17 Men Herren var med meg og ga meg styrke til å fullføre forkynnelsen, så alle folkeslag kunne få høre. Og jeg ble reddet ut av løvens gap. 18 Herren skal også redde meg fra alt ondt og frelse meg inn i sitt himmelske rike. Ham være ære i all evighet! Amen. 

Paulus kjenner seg likevel alene her han skriver, og håper inderlig at Timoteus kan komme til ham (v.9) så fort som mulig :) Vi trenger hverandre. Det er ikke godt å stå alene. Jeg er takknemlig for de jeg har rundt meg, av både familie, venner, menighet og kolleger. Jeg er velsignet.

Herre, i dag ber jeg for de ensomme, som kjenner seg alene. Jeg ber om at noen rundt dem må se dem, og hjelpe dem! tirsdag 20. juni 2017

Esek 40

I dagens kapittel ser profeten et syn om Guds nye tempel. Profeten møter "Mannen med målesnoren" som nøye beskriver hvordan det nye templet ser ut. Hele kapitlet beskriver dette. 

Bibelkommentaren forteller at dette ble skrevet 25 år etter at de ble bortført til Babel. Jeg ser for meg en profet som lenge har vært i fangenskap, men som likevel har et stort håp :-D

mandag 19. juni 2017

Salme 81

Asaf er litt lettere i tonen i dagens salme, enn han var i salme 80

   2 Bryt ut i jubel for Gud, vår styrke,
          rop av glede for Jakobs Gud!
          
   
  3 Stem opp en sang, la håndtrommen lyde,
          den yndige lyren sammen med harpen.
          
   
  4 Blås i horn ved nymåne
          og ved fullmåne, på vår høytidsdag.
Så fortsetter han med å minne om da Gud reddet dem ut av Egypt. Gud vil fortsatt hjelpe, men Israel har også ansvar for sin del
 14 Bare mitt folk ville høre på meg,
          bare Israel ville gå på mine veier!

          
   
 15 Da skulle jeg kue motstanderne deres med det samme
          og rette hånden mot fienden.


Gud vil hjelpe oss også, om vi søker ham og holder oss nær til ham.